Airbags

Passagerairbag - aktivering/deaktivering*

Opdateret 7/23/2018

Airbag i passagersiden kan frakobles, hvis bilen har en omskifter, PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch).

Omskifter - PACOS

Omskifteren til airbaggen på passagerpladsen (PACOS) befinder sig på gavlen af instrumentpanelet i passagersiden og er tilgængelig, når døren åbnes.

Kontrollér, at omskifteren står i den ønskede stilling. Fjernbetjeningens nøgleblad skal bruges til at skifte stilling.

P4-1420-V40/V40CC-PACOS

Placering af airbaggens omskifter.

ON – airbaggen er tilkoblet. Med omkobleren i denne stilling kan alle fremadvendte passagerer (børn og voksne) sidde sikkert på passagerpladsen.
OFF – airbaggen er frakoblet. Med omkobleren i denne stilling kan børn i bagudvendte barnestole sidde sikkert på passagerpladsen på forsædet.

Advarsel

Tilkoblet airbag (passagerplads):

Anbring aldrig et bagudvendt barnesæde på den forreste passagerplads, når passager-airbaggen er tilkoblet.

Frakoblet airbag (passagerplads):

Fremadvendte passagerer (børn og voksne) må aldrig sidde på passagerpladsen foran, når passager-airbaggen er frakoblet.

Hvis ovenstående anmodninger ikke følges, kan det medføre livsfare eller alvorlig personskade.

Advarsel

Hvis bilen er udstyret med airbag på forsædepassagerpladsen, men ikke har omskifteren PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch), er airbaggen altid aktiveret.

Note

Når fjernbetjeningen er i nøgleposition II, vises advarselssymbolet for airbaggen på kombiinstrumentet i ca. 6 sekunder.

Derefter tændes indikeringen i loftskonsollen, som viser korrekt status for passagerpladsens airbag.

P4-1220-Y55X-Overheadconsol - Passenger airbag enabled

Indikering der viser, at passagerpladsens airbag (SRS) er tilkoblet.

En tekstmeddelelse og et advarselssymbol i loftskonsollen angiver, at forsædepassagerpladsens airbag er tilkoblet (se foregående illustration).

Advarsel

Anbring aldrig et bagudvendt barnesæde på forsædet, hvis passager-airbaggen er tilkoblet, og symbolet i loftskonsollen er tændt til angivelse heraf. Hvis dette råd ikke følges, kan det medføre livsfare for barnet.

P4-1220-Y55X-Overheadconsol - Passenger airbag off

Indikering der viser, at passagerpladsens airbag er frakoblet.

En tekstmeddelelse og et symbol i loftskonsollen viser, at forsædepassagerpladsens airbag er frakoblet (se foregående illustration).

Advarsel

Der må ikke sidde nogen passagerer på passagerpladsen, hvis meddelelsen på loftskonsollen viser, at airbaggen er frakoblet, samtidig med at advarselssymbolet for airbagsystemet vises på kombiinstrumentet. Det tyder på, at der er opstået en alvorlig fejl. Opsøg snarest et værksted. Volvo anbefaler, at du kontakter et autoriseret Volvo-værksted.

Advarsel

Hvis ovenstående ikke følges, kan det medføre livsfare for bilens passagerer.


Hjalp dette?