Brændstof

Brændstof - diesel

Opdateret 7/23/2018

Diesel er en form for motorbrændstof beregnet til biler med dieselmotor.

Brug kun dieselbrændstof fra velkendte producenter. Påfyld aldrig brændstof af tvivlsom kvalitet. Dieselbrændstoffet skal opfylde normen EN 590 ellerSS 155435. Dieselmotorer er følsomme over for urenheder i brændstoffet, som f.eks. for højt indhold af svovl og metaller.

Identifikator

Der er identifikatorerCEN-standard prEN16942. på indersiden af tankdækselklappen og om kort tid (i løbet af to år) også på tilsvarende brændstofpumper og deres mundstykker på tankstationer rundt om i Europa.

Dette er identifikatoren, som gælder for nuværende standardbrændstof i Europa. Diesel med følgende identifikator må anvendes til biler med dieselmotor:

P3-1646-All-Sticker B7 for diesel

B7 er diesel med maks. 7 volumenprocent fedtsyremetylester (FAME).

Ved lave temperaturer (lavere end 0 °C) kan dieselbrændstof give en paraffinudfældning, hvilket kan give startvanskeligheder. De brændstofkvaliteter, der sælges, skal være tilpasset til årstid og klimazone, men under ekstreme vejrforhold, hvis brændstoffet er gammelt, eller ved skift mellem klimazoner, kan der forekomme paraffinudfældning.

Risikoen for kondensvand i tanken reduceres, hvis tanken holdes godt fyldt op. Kontrollér ved tankning, at der er rent omkring påfyldningsrøret. Undgå at spilde på lakerede flader. Eventuelt spild bør vaskes af med vand og sæbe.

Vigtigt

Dieselbrændstoffet skal:

 • opfylde normen EN 590 og/eller SS 155435
 • have et svovlindhold på højst 10 mg/kg
 • maksimalt have 7 volumen-%FAME

  Fedtsyremetylester

  (B7).

Vigtigt

Diesellignende brændstoffer, som ikke må anvendes:

 • Specielle additiver
 • Marine Diesel Fuel
 • Fyringsolie
 • FAME

  Dieselbrændstof med op til 7 volumen-% FAME (B7) er tilladt.

  og vegetabilsk olie.

Disse brændstoffer opfylder ikke kravene i Volvos anbefaling og giver øget slid og motorskader, som ikke dækkes af Volvos garantier.

Brændstofstop

Efter et motorstop på grund af brændstofmangel skal brændstofsystemet have et øjeblik til at udføre en kontrol. Inden motoren startes, efter at brændstoftanken er fyldt med diesel, skal du gøre følgende:

 1. Sæt fjernbetjeningen i tændingslåsen, og tryk den ind til endestillingen, se Nøglepositioner.
 2. Tryk på START-knappen uden at trykke ned på bremse- og/eller koblingspedal.
 3. Vent ca. ét minut.
 4. For at starte motoren: Tryk bremse- og/eller koblingspedal ned, og tryk på START-knappen en gang til.

Note

Før tankning af brændstof ved brændstofmangel:

 • Stands bilen på så plan/vandret jord som muligt - hvis bilen hælder, er der risiko for luftlommer i brændstoftilførslen.

Serviceinterval for brændstoffilter

For at få den bedste ydelse er det vigtigt at følge serviceintervallet for udskiftning af brændstoffilter og at bruge originale artikler udviklet specielt til dette formål.


Hjalp dette?