Brændstof

Dieselpartikelfilter (DPF)

Opdateret 7/23/2018

Dieseldrevne biler er forsynet med et partikelfilter, hvilket giver mere effektiv udstødningsrensning.

Partiklerne i udstødningsgassen samles i filtret under normal kørsel. For at forbrænde partiklerne og tømme filtret startes en såkaldt regenerering. Hertil kræves, at motoren er kommet op på normal driftstemperatur.

Regenereringen af filteret foregår automatisk og tager normalt 10-20 minutter. Ved lav gennemsnitshastighed kan det tage lidt længere tid. Under regenereringen øges brændstofforbruget lidt.

Regenerering i koldt vejr

Hvis bilen ofte kører korte ture i koldt vejr, når motoren ikke op på normal driftstemperatur. Dette medfører, at regenerering af dieselpartikelfiltret ikke finder sted, og at filtret ikke tømmes.

Når filtret er ca. 80 % fyldt med partikler, vises en gul advarselstrekant på kombiinstrumentet, og meddelelsen Sodfilter fyldt Se inst.bog vises på informationsdisplayet.

Start regenerering af filtret ved at køre bilen, helst på landevej eller motorvej, indtil motoren kommer op på normal driftstemperatur. Derefter bør bilen køres i yderligere 20 minutter.

Note

Under regenereringen kan følgende ske:

  • en mindre reduktion i motoreffekt kan midlertidigt mærkes
  • brændstofforbruget kan øges lidt
  • der kan forekomme en brændt lugt.

Når regenereringen er gennemført, forsvinder advarslen automatisk.

I koldt vejr bør parkeringsvarmeren* bruges, hvorved motoren hurtigere kommer op på normal driftstemperatur.

Vigtigt

Hvis filtret fyldes helt med partikler, kan det være svært at starte motoren, og filteret bliver bragt ud af funktion. Så er der risiko for, at filteret skal udskiftes.


Hjalp dette?