Bugsering og bjergning

Bjergning

Opdateret 7/23/2018

Bjergning betyder, at bilen slæbes væk af et andet køretøj.

Tilkald fagkyndig assistance til bjergning.

Bugseringsøjet kan anvendes til at trække bilen op på en bjergningsbil med lad. Bilens position og frihøjde afgør, om det er muligt. Hvis hældningen på bjergningsbilens rampe er for stejl, eller hvis frihøjden under bilen er utilstrækkelig, kan bilen blive beskadiget, hvis man forsøger at trække den op ved hjælp af bugseringsøjerne. Løft bilen med bjærgningsbilens hejse, hvis det er nødvendigt.

Vigtigt

Bemærk, at bilen altid skal bjerges, så hjulene ruller fremad.


Hjalp dette?