Volvo On Call

Personoplysninger

Opdateret 7/23/2018

Personoplysninger som behandles i forbindelse med Volvo On Call-tjenesten.

Volvos salgsselskaber, se nedenstående tabel, og Volvo Car Corporation, er ansvarlig for de personoplysninger, der behandles i forbindelse med tjenesten. Al behandling sker i overensstemmelse med god skik og gældende lovgivning om behandling af personoplysninger.

Land

Salgsselskaber

Belgien

Volvo Car Belux

England

Volvo Car UK Ltd

Frankrig

Volvo Car France

Holland

Volvo Cars Nederland B.V.

Italien

Volvo Car Italia S.p.A.

Norge

Volvo Car Norway AS

Polen

Volvo Car Poland Sp. z o.o.

Portugal

Volvo Car Portugal S.A.

Rusland

Volvo Car Russia

Spanien

Volvo Car España S.L.U.

Sverige

Volvo Car Sweden AB

Tyskland

Volvo Car Germany GmbH

Finland

Volvo Car Finland Oy Ab

Danmark

Volvo Car Denmark A/S

Østrig

Volvo Car Austria GmbH

Schweiz

Volvo Car Switzerland AG

Behandlingens formål

Personoplysningerne bruges af Volvo og Volvos samarbejdspartnere både inden for og uden for EU/EØS til at levere og udvikle tjenesten.

Hvilke personoplysninger behandles

Personoplysninger, der behandles, tilhører følgende tre hovedkategorier.

  • Personoplysninger, som kunden selv afgiver i forbindelse med aktivering af tjenesten og ved anden kontakt med Volvo, f.eks. navn, adresse, telefonnummer, type tjeneste og tjenestens varighed.
  • Når der indtræffer en bestemt begivenhed, som er omfattet af tjenesten, sendes oplysninger automatisk fra bilen. En sådan meddelelse indeholder køretøjets identifikation (VIN), det tidspunkt hvor tjenesten blev brugt, tjenestetype, om airbags er blevet udløst, om selestrammere er blevet udløst, aktuel brændstofmængde, den aktuelle temperatur i og uden for bilen, om døre og ruder er låst eller åbnet, og bilens sidste seks positioner med hastighed og retning.
  • Andre oplysninger, som kan forbindes til kunden, er telefonsamtaler med personer i bilen, det servicecenter som leverede tjenesten, og servicecentermedarbejderens bemærkninger.

Hvem kan få adgang til personoplysningerne

For at kunne levere tjenesten bruger Volvo underleverandører. Disse underleverandører arbejder på vegne af Volvo og må kun behandle personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at levere tjenesten. Alle underleverandører er bundet af kontrakter, som underlægger dem fortrolighedsforpligtelse og at behandle personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Sletteprocedurer

De personoplysninger, der kræves for at levere tjenesten, gemmes i løbet af kontraktperioden, og derefter så længe det er nødvendigt, for at Volvo kan udføre sine forpligtelser i henhold til love og administrative bestemmelser. Oplysninger, som genereres ved begivenheder, der er omfattet af tjenesten, slettes tre måneder efter, begivenheden har fundet sted.

Berigtigelse og registerudskrift

Privatpersoner har ret til at kræve, at ukorrekte oplysninger berigtiges, og at få en registerudskrift over de personoplysninger, der behandles. Kontakt Volvos kundeservice for at berigtige personlige oplysninger. Anmodning om registerudskrift skal ske skriftligt, være underskrevet af anmoderen og indeholde oplysninger om navn, adresse og kundenummer. Anmodninger skal sendes til Volvo Personvagnar AB, Personuppgiftsombudet, Avd. 50090, HB3S, 405 31 Göteborg, Sverige.

Samtykke til behandling af personoplysninger

Ved at aktivere abonnementet i overensstemmelse med, hvad der står i vejledningen i dette dokument, giver brugeren samtykke til den behandling af personoplysninger, som foregår i forbindelse med Volvo On Call-tjenesten.


Hjalp dette?