Førerstøtte

Hastighedsafhængig servostyring

Opdateret 7/23/2018

Hastighedsafhængig servostyring gør, at styrestyrken øges i takt med bilens hastighed for at give føreren større vejfølsomhed.

På motorveje føles styringen fastere. Ved parkering og ved lav hastighed er styringen let og kræver ingen anstrengelse.

Føreren kan vælge mellem tre forskellige niveauer af styrestyrke for vejfølsomhed eller styrefølsomhed i menusystemet MY CAR, MY CAR:

  • Søg der frem til Servokraft, og vælg Lav, Middel eller Høj.

Denne menu er ikke tilgængelig, når bilen er i bevægelse.

Note

I nogle situationer kan servostyringen blive for varm og skal midlertidigt køles. I dette tidsrum arbejder servostyringen med nedsat kraft, og det kan opleves som noget tungere at dreje rattet.

Sideløbende med den midlertidigt reducerede styrehjælp viser kombiinstrumentet en meddelelse.


Hjalp dette?