Vognbaneassistent

Vognbaneassistance - symboler og meddelelser

Opdateret 7/23/2018

Vognbaneassistance er en af funktionerne i Driver Alert System - kaldes også LKA (Lane Keeping Aid).

Funktionen er beregnet til brug på motorveje og andre større veje for at mindske risikoen for, at køretøjet i visse situationer utilsigtet forlader sin kørebane.

I situationer, hvor LKA-funktionen udebliver eller afbrydes, kan kombiinstrumentet vise et symbol på instrumentpanelet i kombination med en forklarende meddelelse på displayet eller skærmen. Følg i så fald den anbefaling, der gives.

Eksempler på meddelelser:

SymbolTabellens symboler er skematiske - dem, der vises på kombiinstrumentet, kan se lidt anderledes ud.

Meddelelse / besked

Betydning

Vognbaneassistent Ikke til rådighed ved denne hastighed

Vognbaneassistance er sat i standby, fordi hastigheden er lavere end 65 km/t.

Vognbaneassistent Ikke t. rådighed for aktuel markering

Vognbanen mangler tydelige sidemarkeringer, eller kamerasensoren er midlertidigt ude af funktion. Læs om kamerasensorens begrænsninger, se Kollisionsadvarsel - kamerasensorens begrænsninger og Kollisionsadvarsel - betjening.

Vognbaneassistent Tilgængelig

Funktionen læser vognbanens sidemarkeringer.

Forrudesensorer blokeret Se instr.bog

Kamerasensoren er midlertidigt ude af funktion.

Vises f.eks., når der er sne, is eller snavs på forruden.

  • Rengør forrudens flade foran kamerasensoren.

Læs om kamerasensorens begrænsninger, se Kollisionsadvarsel - kamerasensorens begrænsninger og Kollisionsadvarsel - betjening.

Lane Keeping Aid Service påkrævet

Systemet fungerer ikke.

  • Henvend dig til et værksted, hvis meddelelsen ikke forsvinder - et autoriseret Volvo-værksted anbefales.

Lane Keeping Aid afbrudt

LKA er afbrudt, og er sat i standby. LKA-symbolets linjer angiver, hvornår funktionen er aktiv igen.


Hjalp dette?