Sæder

Forsæder - elbetjente

Opdateret 7/23/2018

Bilens forsæder har forskellige indstillingsmuligheder for optimal siddekomfort. Det elbetjente sæde kan bevæges fremad/bagud og op/ned. Sædehyndens forkant kan hæves/sænkes. Ryglænets vinkel kan ændres.

Elbetjent sæde*

Sædehyndens forkant op/ned
Hæv/sænk sæde
Sæde frem/tilbage
Ryglænets hældning

De elbetjente sæder har en overbelastningsbeskyttelse, som udløses, hvis et sæde blokeres af en genstand. Hvis det sker, skal du sætte bilens elsystem i nøgleposition I eller 0 og vente en øjeblik, før sædet betjenes igen.

Der kan kun foretages en bevægelse (frem/tilbage/op/ned) ad gangen.

Forberedelser

Sædet kan indstilles i et vist stykke tid, efter at døren er låst op med fjernbetjeningen uden nøgle i tændingslåsen. Indstilling af sædet foretages normalt i nøgleposition I, og kan altid foretages, når motoren er i gang.

Sæde med hukommelsesfunktion*

Hukommelsesfunktionen gemmer indstillinger for sædet og sidespejlene.

Gemme indstilling

Hukommelsesknap
Hukommelsesknap
Hukommelsesknap
Knap til lagring af indstilling

Indstil sædet og sidespejlene.

Hold knap M inde, samtidig med at knap 1, 2 eller 3 trykkes ind. Hold knapperne nede, indtil det akustiske signal høres, og der vises tekst på kombiinstrumentet.

Sædet skal justeres igen, før en ny indstilling kan gemmes i hukommelsen.

Bruge gemt indstilling

Tryk en af hukommelsesknapperne 1-3 ind, indtil sædet og sidespejlene standser. Hvis knappen slippes, vil sædets og sidespejlenes bevægelse blive afbrudt.

Nøglehukommelse* i fjernbetjening

Alle fjernbetjeninger kan bruges af forskellige førere til at gemme førersædets og sidespejlenes indstillingerKun hvis bilen er udstyret med elbetjent sæde med hukommelse og sidespejle, der kan drejes ind elektrisk., se Fjernbetjening – individualisering.

Nødstop

Hvis sædet utilsigtet kommer i bevægelse, skal der trykkes på én af sædets indstillingsknapper eller hukommelsesknapperne, så sædet standser.

Advarsel

Risiko for klemning! Sørg for, at børn ikke leger med betjeningsknapperne. Kontroller, at der ikke er nogen genstande foran, bagved eller under sædet ved indstilling. Sørg for, at ingen af passagererne på bagsædet kan komme i klemme.

Elopvarmede sæder

For elopvarmede sæder, se Elopvarmede forsæder og Elopvarmet bagsæde.


Hjalp dette?