Klima

Elopvarmede forsæder*

Opdateret 7/23/2018

Der er tre indstillinger for opvarmning af forsæderne, så komforten øges for passagererne, når det er koldt.

Det aktuelle varmeniveau vises på midterkonsollens skærm.

Det aktuelle varmeniveau vises på midterkonsollens skærm.

       

  Tryk flere gange på knappen for at aktivere funktionen:

 • Højeste varmeniveau – tre orange felter lyser på midterkonsollens skærm (se illustrationen ovenfor).
 • Lavere varmeniveau – to orange felter lyser på skærmen.
 • Laveste varmeniveau – ét orange felt lyser på skærmen.
 • Sluk for varmen – intet felt lyser.

Advarsel

Elopvarmet sæde bør ikke anvendes af personer, der har svært ved at opfatte temperaturstigninger som følge af tab af følesansen, eller som af anden grund har svært ved at betjene knappen til det elopvarmede sæde. Ellers kan der opstå forbrændinger.


Hjalp dette?