Alarm

Alarm - automatisk aktivering

Opdateret 7/23/2018

I visse lande tilkobles alarmen automatisk efter en vis tid, efter at førerdøren er blevet åbnet og lukket igen, uden at bilen er blevet aflåst.


Hjalp dette?