PCC - Personal Car Communicator

Fjernbetjening med PCC* – rækkevidde

Opdateret 7/23/2018

Rækkevidden for en fjernbetjening med PCC (Personal Car Communicator) til oplåsning af døre og bagklap er ca. 20 meter fra bilen – de øvrige funktioner op til ca. 100 meter. Hvis bilen ikke bekræfter et tryk på en knap - gå tættere på og prøv igen.

Note

Informationsknappens funktion kan forstyrres af radiobølger i omgivelserne, bygninger, topografiske forhold og lign.

Uden for rækkevidde

Hvis fjernbetjeningen befinder sig for langt fra bilen, til at informationerne kan aflæses, vises den seneste status, som bilen havde, uden at lyset bevæger sig rundt på fjernbetjeningen.

Hvis flere fjernbetjeninger bruges til bilen, er det kun den fjernbetjening, der sidst blev brugt til låsning/oplåsning, som viser korrekt status.

Note

Hvis ingen indikeringslampe lyser, når informationsknappen bruges gentagne gange og på forskellige steder (samt efter 7 sekunder, og efter lyset er gået omkring på PCC'en), kontaktes et værksted - et autoriseret Volvo-værksted anbefales.


Hjalp dette?