Gearkasse

Automatisk gearkasse - Geartronic*

Opdateret 7/23/2018

En automatisk gearkasse med Geartronic har, i modsætning til en automatisk gearkasse med Powershift, en hydraulisk momentomformer, som overfører kraften fra motor til gearkasse. Det har to forskellige gearpositioner, Automatisk og Manuel.

D: Automatiske gearpositioner. +/–: Manuelle gearpositioner. S: Sport-position.Gearstangens gearpositioner varierer, afhængigt af motortype.

D: Automatiske gearpositioner. +/–: Manuelle gearpositioner. S: Sport-position*.

Gearstangens gearpositioner varierer, afhængigt af motortype.

På kombiinstrumentet vises gearvælgerens position med følgende tegn: P, R, N, D, S*, 1, 2, 3 osv.

Gearpositioner

Automatiske gearpositioner angives til højre på kombiinstrumentet. (Kun én markør er tændt ad gangen - markøren for den aktuelle gearvælger-indstilling.)

Symbol "S" for "Sport-position" er ORANGE i aktiv indstilling.

P – Parkeringsstilling

Vælg P, når motoren skal startes, eller når bilen parkeres.

 • For at kunne flytte gearvælgeren ud af P-position, skal bremsepedalen først trædes godt ned.

I P-stilling er gearkassen mekanisk spærret. Træk også parkeringsbremsen for en sikkerheds skyld - , se Parkeringsbremse.

Note

Gearvælgeren skal stå i P-position, for at det skal være muligt at låse bilen og aktivere dens alarmer.

Vigtigt

Bilen skal holde stille, når P er valgt.

Advarsel

Brug altid parkeringsbremsen ved parkering på et hældende underlag - automatgearkassens P-position er ikke tilstrækkeligt til at holde bilen i alle situationer.

R – Bakstilling

Bilen skal holde stille, mens position R vælges.

N – Neutral stilling

Der er ikke valgt noget gear, og motoren kan startes. Træk parkeringsbremsen, hvis bilen holder stille med gearvælgeren i stilling N.

D – Kørestilling

D er normal kørselsposition. Op- og nedgearing sker automatisk alt efter gasgivning og hastighed. Bilen skal holde stille, når D vælges fra position R.

Geartronic - Manuelle gearpositioner (+/-)

Med Geartronic automatgear kan føreren også skifte gear manuelt. Bilen motorbremser, når speederen slippes.

Manuelt gear nås ved at flytte stangen mod siden fra position D til endestillingen ved "+/-". Kombiinstrumentets symbol "+/-" skifter farve fra HVID til ORANGE, og tallene 1-, 2, 3 osv. vises i et felt, der svarer til det valgte gear.

 • Tryk stangen fremad mod + (plus) for at skifte et trin op, og slip den - stangen vender tilbage til dens neutrale stilling mellem "+" og "".

eller

 • Træk stangen bagud mod "" (minus) for at skifte et trin ned, og slip den.

Manuelt gear "+/-" kan vælges, når som helst under kørslen.

For at undgå ryk og motorstop skifter Geartronic automatisk ned, hvis føreren sætter farten mere ned, end hvad der er passende for det valgte gear.

For at vende tilbage til automatisk kørestilling:

 • Før stangen til siden til endestillingen ved D.

Note

Hvis gearkassen har et Sport-program, bliver den først manuel, efter at stangen er ført fremad eller bagud i "+/-"-positionen. Kombiinstrumentets tegn går derefter fra at vise S til at vise hvilket gear, der er valgt, 1, 2, 3 osv.

Padler*

Som et supplement til manuelt skift med gearvælgeren er der kontakter på rattet, såkaldte "padler".

For at kunne skifte med ratpadlerne skal de først aktiveres. Dette gøres ved at trække en af padlerne mod rattet – kombiinstrumentet skifter så tegn fra "D" til et tal, der angiver det aktuelle gear.

For derefter at skifte et trin:

 • Træk en af padlerne bagud – mod rattet – og slip.
Rattets to

Rattets to "padler".

"-": Vælger det næste lavere gear.
"+": Vælger det næste højere gear.

Et skift sker ved hvert træk i padlen, forudsat at motorens omdrejningstal ikke kommer uden for det tilladte område.

Efter hvert skift ændrer kombiinstrumentet tal for at vise det aktuelle gear.

Note

Automatisk deaktivering

Hvis ratpadlerne ikke bruges, deaktiveres de efter kort tid – det angives ved, at kombiinstrumentet skifter tegn fra tallet for det aktuelle gear tilbage til "D".

Undtagelsen er ved motorbremsning – så er padlerne aktiverede, så længe motorbremsning er i gang.

Manuel deaktivering

Ratpadlerne kan også deaktiveres manuelt:

 • Træk begge padlerne mod rattet og hold, indtil kombiinstrumentet skifter fra at vise tallet for det aktuelle gear til at vise "D".

Padlerne kan også bruges med gearvælgeren i Sport-position* – så er padlerne konstant aktiverede uden at blive deaktiverede.

Geartronic - Sport-position (S)

Sport-programmet giver en mere sportslig funktion, ligesom det tillader højere omdrejningstal i gearene. Samtidig opnås hurtigere reaktion ved gasgivning. Ved aktiv kørsel prioriteres også kørsel i lavere gear, hvilket giver senere opgearing.

For at aktivere Sport-position:

 • Før gearstangen til siden, fra D-stilling til endestillingen ved "+S–" - kombiinstrumentet skifter tegn fra D til S.

Sport-position kan vælges når som helst under kørsel.

Geartronic - Vinterindstilling

Det kan være lettere at komme af sted i glat føre, hvis 3. gear vælges manuelt.

 1. Tryk bremsepedalen ned, og før gearstangen fra D-stilling til endestilling ved "+/–" - kombiinstrumentet skifter tegn fra D til tallet 1

  Hvis bilen har Sport-position*, vises først "S".

  .
 2. Gå op i 3. gear ved at trykke stangen to gange frem mod "+" (plus) – kombiinstrumentet skifter tegn fra 1 til 3.
 3. Slip bremsen og giv forsigtigt gas.

Gearkassens "vinterindstilling" gør, at bilen kører med et lavere omdrejningstal og reduceret motorstyrke på drivhjulene.

Kickdown

Når speederen trædes helt i bund (forbi det normale fuldgaspunkt), skiftes der straks automatisk ned i gear, hvilket kaldes kickdown.

Hvis speederen bringes ud af kickdown-stillingen, geares der automatisk op.

Kickdown bruges, når der kræves maksimal acceleration, f.eks. ved overhaling.

Sikkerhedsfunktion

For at forhindre overdrejning af motoren har gearkassens styreprogram en nedgearingsbeskyttelse, der forhindrer kickdown-funktionen.

Geartronic tillader ikke nedgearing/kickdown, der medfører et så højt omdrejningstal, at motoren kan tage skade. Hvis føreren alligevel forsøger at skifte ned ved højt omdrejningstal, sker der ikke noget – man bliver i det aktuelle gear.

Ved kickdown kan bilen skifte et eller flere trin ad gangen alt efter motorens omdrejningstal. Bilen skifter op, når motoren når sit max. omdrejningstal. Det sker for at forhindre motorskader.

Bugsering

Hvis bilen skal bugseres – se vigtig information i afsnittet Bugsering.


Hjalp dette?