Kørsel med anhænger

Trækanordning

Opdateret 7/23/2018

En trækanordning gør, at det f.eks. er muligt at trække en anhænger efter bilen.

Hvis der påmonteres et aftageligt anhængertræk, skal monteringsanvisningen for fastgøring af den løse del følges nøje, se Aftageligt anhængertræk - montering/afmontering.

Advarsel

Hvis bilen er udstyret med Volvos aftagelige anhængertræk:

  • Følg monteringsanvisningen nøje.
  • Den aftagelige del skal være låst med nøgle, før kørsel påbegyndes.
  • Kontrollér, at indikatoren viser grønt.

Vigtigt at kontrollere

  • Anhængertrækkets kugle skal med jævne mellemrum rengøres og smøres med fedt.

Advarsel

Det aftagelige anhængertræks bevægelige dele må ikke smøres/olieres. Det kan sænke sikkerhedsniveauet.

Note

Når koblingshoved med balanceaksel anvendes, skal trækkuglen ikke smøres ind.


Hjalp dette?