Batteri

Startbatteri – generelt

Opdateret 7/23/2018

Startbatteriet bruges til at drive startmotoren og andet elektrisk udstyr i bilen.

Startbatteriets levetid og funktion påvirkes bl.a. af antallet af starter, afladninger, køremåden, kørselsforholdene, klimaet osv.

Startbatteriet er et traditionelt 12 V-batteri.

  • Afbryd aldrig startbatteriet, når motoren er i gang.
  • Kontrollér, at kablerne til startbatteriet er tilsluttet korrekt og forsvarligt stramme.

Følgende tabel viser specifikationer for startbatteriet.

Spænding (V)

12

KoldstartskapacitetI henhold til EN-standard. – CCACold Cranking Amperes. (A)

720Manuel gearkasse.

760Automatisk gearkasse. Specifikationen er afhængig af modelvariant. eller 800Automatisk gearkasse. Specifikationen er afhængig af modelvariant.

Dimensioner, L×B×H (mm)

278×175×190Manuel gearkasse.

278×175×190Automatisk gearkasse. Specifikationen er afhængig af modelvariant. eller 315×175×190Automatisk gearkasse. Specifikationen er afhængig af modelvariant.

Kapacitet (Ah)

70Manuel gearkasse.

70Automatisk gearkasse. Specifikationen er afhængig af modelvariant. eller 80Automatisk gearkasse. Specifikationen er afhængig af modelvariant.

Vigtigt

Når startbatteriet udskiftes, skal du sørge for at skifte til et batteri med den samme kapacitet ved koldstart og type som originalbatteriet (se mærkat på batteriet).

Note

  • Batteriets størrelse skal være i overensstemmelse med det originale batteris dimensioner.
  • Batteriets højde er forskellig, afhængigt af størrelsen.

Advarsel

  • Startbatteriet kan danne oxyhydrogen (knaldgas), som er meget eksplosiv. En gnist fra et forkert tilsluttet startkabel kan være tilstrækkeligt til, at batteriet eksploderer.
  • Startbatteriet indeholder svovlsyre, som kan forårsage alvorlige ætsninger.
  • Skyl med rigeligt vand, hvis svovlsyre kommer i kontakt med øjne, hud eller tøj. Ved kontakt med øjne, søg straks lægehjælp.

Vigtigt

Ved opladning af startbatteriet eller støttebatteriet må kun en moderne batterioplader med kontrolleret ladespænding anvendes. Hurtigopladningsfunktion må ikke anvendes, da det kan beskadige batteriet.

Vigtigt

Hvis der ikke tages hensyn til følgende, kan energisparefunktionen for infotainment midlertidigt holde op med at fungere og/eller meddelelse på kombiinstrumentets informationsdisplay om startbatteriets opladningsgrad kan midlertidigt være uaktuel efter tilslutning af et eksternt startbatteri eller batterioplader:

  • Den negative batteripol på bilens startbatteri må aldrig bruges til tilslutning af et eksternt startbatteri eller batterioplader - kun bilens karosseri må bruges som jordingspunkt.

Se Starthjælp - her beskrives, hvor og hvordan kabelklemmerne skal placeres.

Note

Hvis startbatteriet aflades mange gange, påvirkes dets levetid negativt.

Startbatteriets levetid er påvirket af flere faktorer, herunder af kørselsforhold og klima. Batteriets startkapacitet falder gradvist med tiden, og skal derfor oplades, hvis bilen ikke bruges i længere tid, eller hvis den kun kører korte afstande. Stærk kulde begrænser startkapaciteten yderligere.

For at startbatteriet skal holdes i god stand anbefales mindst 15 minutters kørsel om ugen, eller batteriet tilsluttes til en batterioplader med automatisk vedligeholdelsesopladning.

Et startbatteri, som holdes konstant opladet, har maksimal levetid.


Hjalp dette?