Skift af hjul

Skift af hjul - montering

Opdateret 7/23/2018

Det er vigtigt, at monteringen af hjulet udføres korrekt.

Montering

Advarsel

Kravl aldrig ind under bilen, når den er hævet op på en donkraft.

Lad aldrig passagerer opholde sig i bilen, når den løftes med donkraft. Hvis hjulskiftet skal udføres i trafikken, skal passagererne stå på et sikkert sted.

Rengør anlægsfladerne mellem hjul og nav.

Sæt hjulet på. Skru hjulboltene godt til.

Brug ikke smøremiddel på hjulboltenes gevind.

Sænk bilen, så hjulet ikke kan dreje.

Spænd hjulboltene over kors. Det er vigtigt, at hjulboltene spændes forsvarligt. Spænd med 140 Nm. Kontrollér tilspændingsmomentet med en momentnøgle.

Sæt plasthætterne på hjulboltene igen.

Sæt eventuelle heldækkende hjulkapsler på igen.

Note

  • Efter pumpning af et dæk skal ventilhætten altid sættes på plads igen for at forhindre skader på ventilen forårsaget af grus, snavs og lign.
  • Brug kun ventilhætter af plast. Ventilhætter af metal kan ruste og blive svære at skrue løs.

Note

Hjulkapslens udtag til ventilen skal være over ventilen på fælgen ved montering.

Ved skift til en anden dækdimension

Kontakt et autoriseret Volvo-værksted for opdatering af software ved hvert skift af dækdimension. Hentning af software kan være nødvendig, både når der skiftes til større og mindre dimensioner, og også når der skiftes mellem sommer- og vinterhjul.


Hjalp dette?