Vognbaneassistent

Vognbaneassistance (LDW) - symboler og meddelelser

Opdateret 7/23/2018

Vognbaneassistance er en af funktionerne i Driver Alert System - kaldes også LDW (Lane Departure Warning).

Funktionen er beregnet til brug på motorveje og andre større veje for at mindske risikoen for, at køretøjet i visse situationer utilsigtet forlader sin kørebane.

I situationer, hvor LDW-funktionen udebliver, kan kombiinstrumentet vise et symbol på instrumentpanelet i kombination med en forklarende meddelelse på displayet eller skærmen – følg i så fald den anbefaling, der gives.

Eksempler på meddelelser:

SymbolSymbolerne er skematiske - de kan variere alt efter marked og bilmodel.

Meddelelse / besked

Betydning

Lane departure warning TIL/Lane departure warning FRA

Funktionen er slået til/fra.

Vises, når funktionen slås til/fra.

Teksten forsvinder efter 5 sekunder.

Lane Depart. Warning Ikke til rådighed ved denne hastighed

Funktionen er sat i standby, fordi hastigheden er lavere end 65 km/t.

Lane Depart. Warning Ikke tilgængelig

Kørebanen mangler tydelige sidemarkeringer, eller kamerasensoren er midlertidigt ude af funktion. Læs om kamerasensorens begrænsninger.

Lane Depart. Warning Tilgængelig

Funktionen læser kørebanens sidemarkeringer.

Forrudesensorer blokeret

Kamerasensoren er midlertidigt ude af funktion.

Vises f.eks., når der er sne, is eller snavs på forruden.

  • Rengør forrudens flade foran kamerasensoren.

Læs om kamerasensorens begrænsninger.

Driver Alert Sys Service påkrævet

Systemet fungerer ikke.

  • Henvend dig til et værksted, hvis meddelelsen ikke forsvinder - et autoriseret Volvo-værksted anbefales.

Hjalp dette?