Kombiinstrument

Kombiinstrument - advarselssymbolernes betydning

Opdateret 7/23/2018

Advarselssymbolerne advarer føreren om, at en vigtig funktion er aktiveret, eller at der er opstået en alvorlig fejl eller en alvorlig mangel.

Advarselssymboler

Symbol

Betydning

Parkeringsbremse trukket

Airbags (SRS)

Påmindelse om sikkerhedssele

Startbatteriet oplades ikke

Fejl i bremsesystemet

Advarsel

Parkeringsbremse trukket

Symbolet lyser konstant, når parkeringsbremsen er trukket. Symbolet blinker under aktivering, og går derefter over til at lyse konstant.

Hvis et symbol blinker i andre situationer, betyder det, at der er opstået en fejl. Læs meddelelsen på informationsdisplayet.

For nærmere oplysninger, se Parkeringsbremse.

Airbags (SRS)

Hvis symbolet forbliver tændt eller tændes under kørsel, er der opstået en fejl i selelåsen, SRS-, SIPS- eller IC-systemet. Kør snarest muligt til et værksted for at få kontrolleret bilen. Volvo anbefaler, at du henvender dig til et autoriseret Volvo-værksted.

Påmindelse om sikkerhedssele

Symbolet blinker, hvis en person på forsædet ikke har spændt sin sikkerhedssele, eller hvis en person på bagsædet har taget sin sele af.

Startbatteriet oplades ikke

Symbolet tændes under kørsel, hvis der opstår en fejl i det elektriske anlæg. Henvend dig til et værksted. Volvo anbefaler, at du henvender dig til et autoriseret Volvo-værksted.

Fejl i bremsesystemet

Hvis symbolet tændes, kan bremsevæskeniveauet være for lavt. Stands bilen et sikkert sted, og kontrollér standen i bremsevæskebeholderen, se Bremse- og koblingsvæske - niveau.

Hvis bremse- og ABS-symbolerne lyser samtidigt, kan der være opstået en fejl i bremsekraftfordelingen.

Stands bilen på et sikkert sted, og sluk for motoren.

Start motoren igen.

  • Hvis begge symboler slukkes, kan man køre videre.
  • Hvis symbolerne forbliver tændt, skal niveauet i bremsevæskebeholderen kontrolleres, se Bremse- og koblingsvæske - niveau. Hvis niveauet i bremsevæskebeholderen er normalt, og symbolerne stadig lyser, kan bilen med stor forsigtighed køres til et værksted for kontrol af bremsesystemet. Volvo anbefaler, at du henvender dig til et autoriseret Volvo-værksted.

Advarsel

Hvis bremsevæsken er under MIN-niveauet i bremsevæskebeholderen, bør bilen ikke køre videre, før der er påfyldt bremsevæske.

Tabet af bremsevæske skal kontrolleres af et værksted. Volvo anbefaler, at du kontakter et autoriseret Volvo-værksted.

Advarsel

Hvis bremse- og ABS-symbolerne er tændt på samme tid, er der risiko for, at bagenden skrider ud under kraftig opbremsning.

Advarsel

Det røde advarselssymbol tændes, når der er angivet en fejl, som kan indvirke på sikkerheden og/eller bilens kørbarhed. Samtidig vises en forklarende tekst på informationsdisplayet. Symbolet bliver stående, indtil fejlen er udbedret, men tekstmeddelelsen kan fjernes med et tryk på OK-knappen, se Menubetjening - kombiinstrument. Advarselssymbolet kan også tændes i kombination med andre symboler.

          

Gå frem som følger:

Stands på et sikkert sted. Bilen må ikke køre videre.

Læs teksten på informationsdisplayet. Foretag det fornødne iht. til teksten på displayet. Slet meddelelsen med OK-knappen.

Påmindelse – dørene ikke lukket

Hvis en af dørene ikke er fuldstændig lukket, tændes informations- eller advarselssymbolet sammen med et forklarende billede på informationsdisplayet. Stands snarest muligt bilen på et sikkert sted, og luk den dør, der er åben.

Hvis bilen kører med en lavere hastighed end ca. 7 km/t, tændes informationssymbolet.

Hvis bilen kører med en højere hastighed end ca. 7 km/t, tændes advarselssymbolet.

Hvis motorhjelmenKun biler med alarm*. ikke er fuldstændig lukket, tændes advarselssymbolet sammen med et forklarende billede på informationsdisplayet. Stands snarest muligt bilen på et sikkert sted, og luk motorhjelmen.

Hvis bagklappen ikke er fuldstændig lukket, tændes informationsdisplayet sammen med et forklarende billede på informationsdisplayet. Stands snarest muligt bilen på et sikkert sted, og luk bagklappen.


Hjalp dette?