Kombiinstrument

Menubetjening - kombiinstrument

Opdateret 7/23/2018

Med venstre kontaktarm betjenes de menuer, der vises på informationsdisplayet på kombiinstrumentet. Hvilke menuer, der vises, er afhængigt af nøglepositionen.

Display og knapper til menubetjening.

Display og knapper til menubetjening.

OK – adgang til liste over meddelelser og bekræftelse af meddelelser.
Fingerhjul – bladrer mellem menupunkter.
RESET – nulstilling af aktiv funktion. Benyttes i visse tilfælde til valg/aktivering af en funktion. Se forklaring under de relevante funktioner.

Hvis der er en meddelelse, skal den bekræftes med OK for at menuerne skal vises.


Hjalp dette?