Kombiinstrument

Triptællere

Opdateret 7/23/2018

Triptællerens visning ses på kombiinstrumentet.

Triptællere.

Triptællere.

Display for triptællere

De to triptællere T1 og T2 benyttes til måling af korte strækninger. Strækningens længde vises på displayet.

Drej venstre kontaktarms fingerhjul for at vise den ønskede måler.

Et langt tryk (indtil ændringen sker) på venstre kontaktarms RESET-knap nulstiller den viste triptæller. For nærmere oplysninger, se Kørecomputer – supplerende oplysninger.


Hjalp dette?