Lyd og medier

Lyd og medier - betjene systemet

Opdateret 7/23/2018

Lyd- og mediesystemet betjenes fra midterkonsollen og delvis fra knapperne på rattet, med stemmestyring eller fjernbetjening*. Informationen præsenteres på skærmen på midterkonsollens overdel.

Video thumbnail
Gå/spole/søge - Med et kort tryk skifter man blandt diskspor, forudindstillede radiostationer

Gælder ikke DAB.

eller kapitler

Gælder kun DVD'er.

. Med et langt tryk hurtigspoler man diskspor eller søger efter den næste tilgængelige radiostation.
SOUND – tryk for at få adgang til lydindstillinger (bas, diskant osv.). For mere information, se generelle lydindstillinger.
VOL - hæv eller sænk lydniveauet.
ON/OFF/MUTE - kort tryk starter anlægget, og langt tryk (indtil skærmen slukkes) lukker af. Bemærk, at Sensus-systemet (inkl. navigation*- og telefonfunktioner) starter/slås fra samtidigt. Tryk kort for at slå lyden fra (MUTE) eller få lyden igen, hvis den har været slået fra.
Åbning til indsætning og udkast af disk.
Hovedkilder – tryk for at vælge hovedkilde (f.eks. RADIO, MEDIA). Den senest aktive kilde vises (f.eks. FM-menu for radio). Hvis man er i en kilde og trykker på hovedkildeknappen, vises en genvejsmenu.
Udkast af disk. En disk standser i udkastet stilling i ca. 12 sekunder, derefter indsættes den af sikkerhedshensyn igen i afspilleren.
OK/MENU - tryk på fingerhjulet i rattet eller knappen i midterkonsollen for at acceptere valg i menuer. Hvis man står i normal visning og trykker på OK/MENU, vises en menu for den valgte kilde (f.eks. RADIO eller MEDIA). Der vises en pil til højre i skærmen, når der er underliggende menuer.
TUNE - drej fingerhjulet i rattet eller knappen på midterkonsollen for at skifte blandt diskspor/mapper, radio- og tv-stationer*, telefonkontakter, eller flytte mellem valgmulighederne på skærmen.
EXIT - kort tryk fører opad i menusystemet, afbryder den aktuelle funktion, afbryder/afviser telefonopkald eller sletter indtastede tegn. Et langt tryk fører til normal visning, eller hvis man er i normal visning, til det højeste menuniveau (hovedkildemenuen), hvilket er de samme som hovedkildeknapperne på midterkonsollen (6).
INFO - Hvis der er mere information tilgængelig, end hvad der kan vises på skærmen, skal du trykke på INFO-knappen for at se den resterende information.
Forvalgsknapper, indtastning af tal og bogstaver.
FAV - i visse kilder er det muligt at forbinde en funktion til FAV-knappen. En forbundet funktion aktiveres derefter enkelt med et tryk på FAV-knappen, se Favoritter.
Stemmestyring - tryk for at aktivere stemmestyring.

Hjalp dette?