Radio

Automatisk stationssøgning

Opdateret 7/23/2018

Radioen laver automatisk en liste over radiostationer, som den automatiske radiostationssøgning bruger.

Hvis automatisk radiostationssøgning er indstillet, kan der søges i normal visning og i stationslisten.

Radiostationssøgning i normal visning

Kort tryk - i FM-indstilling på / på midterkonsollen (eller på knapperne på rattet).

Radioen skifter til den forrige/næste gemte station.

Langt tryk - i FM-indstilling på / på midterkonsollen (eller på knapperne på rattet).

Radioen skifter til den forrige/næste tilgængelige station.

Radiostationssøgning i stationslisten

Drej i FM-indstilling på TUNE, FM stationsliste vises.

Drej TUNE til en station, og vælg med OK/MENU.

Det er muligt at skifte mellem automatisk og manuel radiostationssøgning i stationslisten ved at trykke på INFO på midterkonsollen.


Hjalp dette?