Radio

Stationssøgning

Opdateret 7/23/2018

Radioen laver automatisk en liste over radiostationer med de stærkeste FM-stationer, hvis signaler den modtager i øjeblikket.

En automatisk radiostationssøgning bruger den stationsliste, som radioen har lavet. Det er også muligt at lave en manuel radiostationssøgning.

Det er muligt at indstille, om radiostationssøgningen skal ske automatisk eller manuelt, når en stationssøgning udføres.

Gå i FM-indstilling til FM-menuIndstil station efter.

Drej TUNE til Liste over stationer eller Manuel indstilling), og vælg med OK/MENU.

Note

Modtagelsen er både afhængig af, hvor god signalstyrken og signalkvaliteten er. Transmissionen kan blive forstyrret af forskellige faktorer, f.eks. høje bygninger, eller at senderen er langt væk. Dækningen kan også variere, afhængigt af hvor i landet du befinder dig.


Hjalp dette?