Bugsering og bjergning

Bjergning

Opdateret 7/23/2018

Bjergning betyder, at bilen slæbes væk af et andet køretøj.

Tilkald fagkyndig assistance til bjergning.

Bugseringsøjet kan anvendes til at trække bilen op på en bjergningsbil med lad. Bilens position og frihøjde afgør, om det er muligt. Hvis hældningen på bjergningsbilens rampe er for stejl, eller hvis frihøjden under bilen er utilstrækkelig, kan bilen blive beskadiget, hvis man forsøger at trække den op ved hjælp af bugseringsøjerne. Løft bilen med bjærgningsbilens hejse, hvis det er nødvendigt.

Advarsel

Ingen/intet må stå bag bjergningsbilen, mens bilen trækkes op på ladet.

Vigtigt

Bemærk, at V60 Plug-in Hybrid altid skal bugseres løftet op med alle hjul på ladet af et bjærgningskøretøj.


Hjalp dette?