Kørsel med anhænger

Aftageligt anhængertræk - montering/afmontering

Opdateret 7/23/2018

Montering/afmontering af det aftagelige anhængertræk gøres på følgende måde:

Fastgøring

Fjern beskyttelsesdækslet ved først at trykke spærren ind, og derefter trække dækslet lige bagud .

Kontrollér, at mekanismen er låst op ved at dreje nøglen højre om.

Indikatoren skal vise rødt.

Sæt anhængertrækket i, og skub ind, indtil der høres et klik.

Indikatoren skal vise grønt.

Drej nøglen venstre om til låst stilling. Tag nøglen ud af låsen.

Kontrollér, at anhængertrækket sidder fast, ved at rykke det opad, nedad og bagud.

Advarsel

Hvis anhængertrækket ikke sidder korrekt, skal det tages af og sættes fast igen som beskrevet tidligere.

Vigtigt

Smør kun kuglen til trækhovedet ind, resten af anhængertrækket skal være rent og tørt.

Sikkerhedswire.

Advarsel

Sørg for at fastgøre anhængerens sikkerhedswire på det rigtige sted.

Afmontering af anhængertræk

Sæt nøglen i, og drej den højre om til oplåst stilling.

Tryk låsegrebet ind , og drej det venstre om , indtil der lyder et klik.

Drej låsegrebet helt ned, indtil det standser. Hold det nede, samtidig med at anhængertrækket trækkes bagud og opad.

Advarsel

Spænd anhængertrækket forsvarligt fast, hvis det opbevares i bilen, se Aftageligt anhængertræk - opbevaring.

Skyd beskyttelsesdækslet på, indtil det kommer på plads med et klik.


Hjalp dette?