Rejseplan og rute

Navigation* – rute

Opdateret 7/23/2018

Ruten kan vises i detaljer eller som oversigt, og der kan vælges alternative ruter. Det er muligt at optage ruten, så den kan gemmes i systemets hukommelse.

Rute – undgå

Med denne funktion kan føreren vælge at undgå den næste strækning på en rute. Funktionen virker kun, hvis der er alternative gader/veje. Ellers ignoreres markeringen eller dele af den.

I navigationskildens normale visning skal du trykke på OK/MENU, og vælge RuteUndgå.

Vælg den ønskede handling:

Markeret delstrækning.

Markeret delstrækning.

 • Omlæg rute - systemet beregner en anden rute, som tager højde for den strækning, der skal undgås.
 • Længere - delstrækningen, der skal undgås, forlænges.
 • Kortere - delstrækningen, der skal undgås, forkortes.
 • Slet - markerede delstrækninger slettes, og ruten nulstilles til den oprindelige version.

Alternative ruter

I navigationskildens normale visning skal du trykke på OK/MENU, og vælge RuteAndre ruter til destination.

Vælg en foreslået rute, alternativt Rutetype:

 • ECO med trafiktilpasning - lavt brændstofforbrug

  Koordineres med oplysninger fra trafikradioen.

  prioriteres.
 • Hurtig - kort rejsetid prioriteres.
 • Hurtig med trafiktilpasning - kort rejsetid med minimal kødannelse

  Koordineres med oplysninger fra trafikradioen.

  .
 • Kort - kort vejstrækning prioriteres. Ruten kan også føres via mindre veje.

Ruteoversigt

I navigationskildens normale visning skal du trykke på OK/MENU, og vælge RuteRuteoversigt.

Oplysninger om rutens delmål og slutdestination vises.

Detaljerede oplysninger om ruten

Her vises de elementer, som en strækning mellem to delmål indeholder, f.eks. frakørsler og vejkryds.

I navigationskildens normale visning skal du trykke på OK/MENU, og vælge RuteDetaljeret ruteinformation.

Oplysninger om rutens delmål og slutdestination vises.

Detaljeret delstrækning på en rute.

Detaljeret delstrækning på en rute.

Zoom ind/ud på kortet og gå trinvist gennem ruten:

 • Næste - går til den næste delstrækning.
 • Forrige - går til den forrige delstrækning.
 • Zoom ind/Zoom ud - forstørrer/formindsker kortbilledet med den aktuelle delstrækning.

Kort over den resterende strækning

Denne funktion viser rutens resterende strækning.

I navigationskildens normale visning skal du trykke på OK/MENU, og vælge RuteKort med resterende rute.

Et kortbillede med rejseplanens resterende strækning fra bilens aktuelle position vises.

For funktionalitet og tilgængelige funktioner, se afsnittet Menuer.

Optag en rute

Optag og gem ruten i navigationssystemets hukommelse.

I navigationskildens normale visning skal du trykke på OK/MENU, og vælge RuteOptag rute.

Optagelse begynder. Under igangværende optagelse vises symbolet "REC" på skærmen.

For at afslutte optagelsen skal du trykke på OK/MENU, og vælge RuteStop optagelse.

Den optagede rute gemmes.

Optagede ruter kan åbnes i menuen Sæt destinationGemt positionRuter.

Optagede filer kan eksporteres/overføres til en USB-hukommelseTilsluttes i midterkonsollens bageste opbevaringsrum., f.eks. for at kopieres til et andet køretøjs GPS-navigationsenhed. For mere information, se importere/eksportere gemte steder.


Hjalp dette?