Gearkasse

Gearvælgerspærring

Opdateret 7/23/2018

Der findes to forskellige typer gearvælgerspærring - mekanisk og automatisk.

Mekanisk gearvælgerspærring

M: Manuelt skiftIllustrationen er skematisk. –

M: Manuelt skift

Illustrationen er skematisk.

– "+/-" eller "Sportposition

Ikke på V60 Twin Engine.

.

Gearvælgeren kan føres frit frem eller tilbage mellem N og D. De øvrige positioner har en spærre, som betjenes med spærreknappen på gearvælgeren.

Med spærreknappen trykket ind kan stangen føres frem eller tilbage mellem P, R, N og D.

Automatisk gearvælgerspærring

Automatgearkassen har særlige sikkerhedssystemer:

Parkeringsposition (P)

Stillestående bil med motoren i gang:

  • Hold foden på bremsepedalen, mens gearvælgeren føres til en anden position.

Elektrisk gearspærring - Shiftlock parkeringsposition (P)

For at kunne føre gearvælgeren fra P til øvrige gearpositioner skal bremsepedalen være trådt ned og nøglepositionen være II.

Gearspærring – Neutral (N)

Hvis gearvælgeren står i N-position, og bilen har holdt stille i mindst 3 sekunder (uanset om motoren er i gang eller ej), er gearvælgeren spærret.

For at kunne føre gearvælgeren fra N til en anden gearposition skal bremsepedalen være trådt ned og nøglepositionen være II.

Deaktivere automatisk gearvælgerspærring

Hvis bilen ikke kan køres, f.eks. hvis startbatteriet er afladet, skal gearvælgeren føres ud af position P, for at bilen skal kunne flyttes.

Løft gummimåtten i rummet bag midterkonsollen, og find et hulDer kan være to huller – et til nøglebladet og et, der fikserer gummimåtten. til nøglebladet i bunden af rummet.

Find en tilbageslagsknap nede i hullet med nøglebladet, tryk knappen ned med bladet og hold.

Før gearvælgeren ud af P-positionen, og træk nøglebladet op.

Læg gummimåtten på plads igen.


Hjalp dette?