Opladning af hybridbatteri

Ladekabel med kontrolenhed

Opdateret 7/23/2018

Ladekablet med dens kontrolenhed bruges til at oplade bilens hybridbatteri. Brug et af Volvo anbefalet ladekabel.

Ladekablet er placeret i opbevaringsrummet under gulvlemmen i bagagerummet.

Ladekablet er placeret i opbevaringsrummet under gulvlemmen i bagagerummet.

Specifikationer, ladekabel

Kapslingsklasse

IP67

Temperatur i omgivelserne

-32 ºC til +50 ºC

Advarsel

Ladekablet må ikke bruges, hvis en del af det er beskadiget, da der i så fald er risiko for elektrisk stød og alvorlig kvæstelse.

Et beskadiget eller ikke-fungerende ladekabel må kun repareres af et værksted - et autoriseret Volvo-værksted anbefales.

Vigtigt

Tag aldrig ladekablet ud af 230 V-stikkontakten under opladning, da der er risiko for, at 230 V-stikkontakten kan beskadiges. Afbryd altid opladningen først, og frakobl derefter ladekablet.

Kontrolenhed

Kontrolenhedens indikatorer og betjeningsknapper.

Kontrolenhedens indikatorer og betjeningsknapper.

Indikatoren viser den valgte ladestrøm

Den maksimale ladestrøm kan variere afhængigt af markedet.

.
Symbolet lyser, når ladekablet er forbundet til en 230 V-stikkontakt.
Trykknapper til at øge/sænke ladestrømmen.
Symbolet lyser, når ladekablet er forbundet til bilens 230 V-stik.

Vigtigt

Stikdåse, overspændingsbeskytter eller lignende enheder må ikke anvendes sammen med ladekablet, da det kan medføre risiko for brand, elektrisk stød el. lign.

Der må kun anvendes adapter mellem 230 V-stikkontakt og ladekabel, hvis adapteren er mærket med godkendelse i henhold til IEC 61851 og IEC 62196.

Note

Ladekablet husker den sidste indstilling af ladestrømmen. Det er derfor vigtigt at justere indstillingen, hvis en anden 230 V-stikkontakt bruges ved næste opladning.


Hjalp dette?