Kollisionsadvarsel

Kollisionsadvarsel* - funktion

Opdateret 7/23/2018

"Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning og detektering af cyklister og fodgængere" er et hjælpemiddel, der advarer føreren i tilfælde af fare for kollision med en fodgænger eller forankørende cyklister eller køretøjer, der holder stille eller kører i samme retning.

Oversigt over funktionerBemærk: Billedet er skematisk - detaljer kan variere afhængigt af bilmodel..

Oversigt over funktioner

Bemærk: Billedet er skematisk - detaljer kan variere afhængigt af bilmodel.

.

Audio-visuelt advarselssignal om kollisionsrisiko.
Radarsensor

Kun med systemniveau 2.

Kamerasensor

Kollisionsadvarslen med automatisk bremsning udfører tre trin i denne rækkefølge:

  1. Kollisionsadvarsel
  2. Bremseassistance

    Kun med systemniveau 2.

  3. Automatisk bremsning

    Kun med systemniveau 2.

Kollisionsadvarslen og City Safety™ supplerer hinanden.

1 - Kollisionsadvarsel

Først advares føreren om en nært forestående kollision.

Kollisionsadvarslen kan opdage fodgængere, cyklister eller køretøjer, der holder stille eller bevæger sig i samme retning foran ens eget køretøj.

Ved risiko for påkørsel af en fodgænger, cyklist eller et køretøj påkaldes førerens opmærksomhed med et rødt blinkende advarselssignal (1) og et akustisk signal.

2 - Bremseassistance

Kun med systemniveau 2.

Hvis kollisionsrisikoen er øget yderligere efter kollisionsadvarslen, aktiveres bremseassistancen.

Det betyder, at bremsesystemet forberedes til en hurtig opbremsning, ved at bremserne anvendes svagt, hvilket kan mærkes som et let ryk.

Hvis bremsepedalen trædes tilstrækkelig hurtigt ned, foregår bremsningen med fuld bremsevirkning.

Bremseassistancen styrker også førerens opbremsning, hvis systemet bedømmer, at bremsningen ikke er tilstrækkelig til at undgå en kollision.

3 - Automatisk bremsning

Kun med systemniveau 2.

I det sidste trin aktiveres den automatiske bremsefunktion.

Hvis føreren i denne situation endnu ikke har begyndt en undvigemanøvre, og der er overhængende kollisionsrisiko, træder den automatiske bremsefunktion til - det sker, uanset om føreren bremser eller ej. Bremsning sker så med fuld bremsekraft for at reducere kollisionshastigheden eller med begrænset bremsekraft, hvis det er tilstrækkeligt til at undgå en kollision. For cyklister kan advarsel og fuldt bremseindgreb komme meget sent eller samtidigt.

Advarsel

Kollisionsadvarslen fungerer ikke i alle kørselssituationer, trafik-, vejr- og vejforhold. Kollisionsadvarslen reagerer ikke på køretøjer eller cyklister, der kører i en anden retning end ens eget køretøj, eller på dyr.

Advarsel aktiveres kun ved høj risiko for kollision. Dette afsnit "Funktion", og afsnittet "Begrænsninger", informerer om de begrænsninger, som føreren skal være opmærksom på, før Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning bruges.

Advarsel og bremseindgreb for fodgængere og cyklister er slået fra, når køretøjets hastighed er over 80 km/t (50 mph).

Advarsel og bremseindgreb for fodgængere og cyklister fungerer ikke i mørke og tunneler, heller ikke når gadebelysningen er tændt.

Funktionen automatisk bremsning kan forhindre en kollision eller reducere kollisionshastigheden. For at sikre fuld bremsevirkning bør føreren altid at træde på bremsen. også når bilen bremser automatisk.

Vent aldrig på en kollisionsadvarsel. Føreren er altid ansvarlig for at holde den korrekte afstand og hastighed, også når Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning bruges.


Hjalp dette?