Kollisionsadvarsel

Kollisionsadvarsel* – symboler og meddelelser

Opdateret 7/23/2018

"Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning og detektering af cyklister og fodgængere" er et hjælpemiddel, der advarer føreren i tilfælde af fare for kollision med en fodgænger eller forankørende cykler eller køretøjer, der holder stille eller kører i samme retning.

SymbolSymbolerne er skematiske - de kan variere alt efter marked og bilmodel.

Meddelelse / besked

Betydning

Collision warning system FRA

Kollisionsadvarsel er slået fra.

Vises ved start af motoren.

Meddelelsen forsvinder efter ca. 5 sekunder eller efter et tryk på OK-knappen.

Kollisionsadvarsels- system slået fra

Kollisionsadvarsel kan ikke aktiveres.

Vises, når føreren forsøger at aktivere funktionen.

Meddelelsen forsvinder efter ca. 5 sekunder eller efter et tryk på OK-knappen.

Aut. bremsning aktiveret

Automatisk bremsning har været i funktion.

Meddelelsen forsvinder efter et tryk på OK-knappen.

Forrudesensorer blokeret Se instr.bog

Kamerasensoren er midlertidigt ude af funktion.

Vises f.eks., når der er sne, is eller snavs på forruden.

  • Rengør forrudens flade foran kamerasensoren.

Læs om kamerasensorens begrænsninger.

Radar blokeret Se instr.bog

Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning er midlertidigt ude af funktion.

Radarsensoren er blokeret og kan ikke registrere andre køretøjer, f.eks. i kraftig regn, eller hvis der har samlet sig snesjap foran den.

Læs om radarsensorens begrænsninger.

Kollisionsadvarsel Service påkrævet

Kollisionsadvarsel med automatisk bremsning er helt eller delvist ude af funktion.

  • Henvend dig til et værksted, hvis meddelelsen ikke forsvinder - et autoriseret Volvo-værksted anbefales.

Hjalp dette?