Udforsk din manual

V60 Twin Engine
2017 Early

Kombiinstrument

12 Resultater

video

Kombiinstrument, digitalt - oversigt

På kombiinstrumentets informationsdisplay vises information om nogle af bilens funktioner samt meddelelser.

Kombiinstrument – licensaftale

En licens er en aftale om retten til at udøve visse former for virksomhed eller retten til at bruge en andens rettighed på de betingelser, der er angivet i kontrakten. Den følgende tekst er Volvos aftale med producenten/udvikleren og er på engelsk.

Udetemperaturmåler

Udetemperaturmålerens visning ses på kombiinstrumentet.

Kombiinstrument

På kombiinstrumentets informationsdisplay vises information om nogle af bilens funktioner samt meddelelser.

Ur

Urets visning ses på kombiinstrumentet.

Triptællere

Triptællerens visning ses på kombiinstrumentet.

Eco guide & Hybrid guide

Eco guide og Hybrid guide er to af kombiinstrumentets instrumenter, som hjælper føreren med at køre bilen med optimal kørselsøkonomi. Bilen lagrer også statistik over udførte kørsler, som kan ses i form af søjlediagrammer, se Kørecomputer – kørselsstatistik.

Menubetjening - kombiinstrument

Med venstre kontaktarm betjenes de menuer, der vises på informationsdisplayet på kombiinstrumentet. Hvilke menuer, der vises, er afhængigt af nøglepositionen.

Symboler på display

Der er en række forskellige symboler på displayene i bilen. Symbolerne er inddelt i advarsels-, kontrol- og informationssymboler.

Kombiinstrument - kontrolsymbolernes betydning

Kontrolsymbolerne advarer føreren om, at en funktion er aktiveret, at et system er i gang, eller at der er opstået en fejl eller mangel.

Kombiinstrument - advarselssymbolernes betydning

Advarselssymbolerne advarer føreren om, at en vigtig funktion er aktiveret, eller at der er opstået en alvorlig fejl eller en alvorlig mangel.