Forkonditionering

Forkonditionering - meddelelser

Opdateret 7/23/2018

Symboler og meddelelser omkring forkonditionering.

Når den brændstofdrevne varmer er aktiveret, lyser varmesymbolet på informationsdisplayet.

Når en af timerne er aktiveret, lyser symbolet for aktiveret timer på displayet, samtidig med at den indstillede tid vises ved siden af symbolet.

Symbol på displayet for aktiveret timer.

I tabellen vises de symboler og displaytekster, der kan forekomme.

Symbol

Display

Betydning

Auto varmer TIL

Den brændstofdrevne varmer er slået til og i gang.

Varmerens timer er aktiveret, efter at fjernbetjeningen er taget ud af tændingslåsen og bilen er forladt - motor og kabine er opvarmet ved den indstillede tid.

Brændstofdrevet varmer stoppet batterisparetilstand

Den brændstofdrevne varmer er standset af bilens elektronik for at muliggøre motorstart.

Startbatteriets ladeniveau er for lavt.

Brændstofdrevet varmer stoppet Lav brændstof

Den brændstofdrevne varmer er standset.

Indstilling af varmeren ikke mulig på grund af for lavt brændstofniveau - det muliggør motorstart og ca. 50 km kørsel.

Brændstofdr.varmer Service påkrævet

Den brændstofdrevne varmer er helt eller delvist ude af funktion.

Henvend dig til et værksted, hvis meddelelsen ikke forsvinder. Volvo anbefaler, at du kontakter et autoriseret Volvo-værksted.

Forindst. tem. afbrudt af ændring i strømforsyning

Den eldrevne varmer eller AC-systemet er standset.

Energioverførslen er afbrudt.

Forindstil. temp. stoppet pga. fejl

Den eldrevne varmer eller AC-systemet er standset.

Henvend dig til et værksted. Et autoriseret anbefales.

Forindstil. temp. stop. Hybridbatteri- temperatur høj

Den eldrevne varmer eller AC-systemet er standset.

Hybridbatteriet er for varmt. Vent, indtil temperaturen er blevet normal.

En displaytekst slukkes automatisk efter et stykke tid eller efter et tryk på blinklysarmensOK-knap.


Hjalp dette?