Bagagerum

Beskyttelsesgitter

Opdateret 7/23/2018

Et beskyttelsesgitter hindrer last eller kæledyr i at glide frem i kabinen ved kraftige opbremsninger.

Opslåning

Tag fat længst nede på beskyttelsesgitterets underkant, og træk bagud/opad.

Vigtigt

Beskyttelsesgitteret kan ikke slås op eller ned, når en bagageskjuler er monteret.

Montering/demontering

Beskyttelsesgitteret sidder normalt permanent monteret i bilen, fordi det let kan klappes op i taget, hvis der er brug for længere bagagerum. Hvis det ønskes, kan beskyttelsesgitteret dog demonteres og tages ud af bilen.

For information om nødvendigt værktøj og fremgangsmåde ved montering/demontering, se den monteringsanvisning der fulgte med ved købet.

Af sikkerhedsgrunde skal beskyttelsesgitteret ved genmontering altid fastgøres og fastspændes på forsvarlig måde.


Hjalp dette?