Parkeringshjælp

Parkeringshjælp* - foran

Opdateret 7/23/2018

Parkeringshjælpen anvendes som en hjælp ved parkering. Et lydsignal og symboler på midterkonsollens skærm angiver afstand til registreret forhindring.

Parkeringshjælpen aktiveres automatisk ved motorstart - afbryderkontaktens lampe for til/fra lyser. Hvis parkeringshjælpen slås fra med knappen, slukker lampen.

P3-sv60/V60H Parkeringshjälp Framåt

Måleområdet lige foran bilen er ca. 0,8 m. Lydsignalet for forhindringer foran kommer fra en af de forreste højttalere.

Parkeringshjælpen foran er aktiv op til 10 km/t (6 mph).

Hvis parkeringshjælp deaktiveres pga. for høj hastighed - 11 km/t (7 mph) eller derover - aktiveres funktionen igen, når hastigheden kommer under 10 km/t (6 mph).

Note

Parkeringshjælpen deaktiveres, når parkeringsbremsen er trukket, eller P-stilling vælges i en bil med automatgear.

Vigtigt

Ved montering af ekstralys: Husk, at disse ikke må skygge for sensorerne - ekstralysene kan blive opfattet som forhindringer.


Hjalp dette?