Kombiinstrument

Menubetjening - kombiinstrument

Opdateret 7/23/2018

Med venstre kontaktarm betjenes de menuer, der vises på informationsdisplayet på kombiinstrumentet. Hvilke menuer, der vises, er afhængigt af nøglepositionen.

P3-1246-312H-Menu and messages, combi and steering wheel left

Display og knapper til menubetjening.

OK – adgang til liste over meddelelser og bekræftelse af meddelelser.
Fingerhjul – bladrer mellem menupunkter.
RESET – nulstilling af aktiv funktion. Benyttes i visse tilfælde til valg/aktivering af en funktion. Se forklaring under de relevante funktioner.

Hvis der er en meddelelse, skal den bekræftes med OK for at menuerne skal vises.


Hjalp dette?