Rejseplan og rute

Navigation* – kortvalg

Opdateret 7/23/2018

Her kan der foretages indstillinger for, hvordan kortet skal vises, og hvad der skal vises.

P3-1420-NAV-Melco Meny Inställn Kartalt VisaHelskärm

Kort på fuld skærm

I navigationskildens normale visning skal du trykke på OK/MENU, og vælge IndstillingerKortoptionerVis kort i fuld skærm.

Vælg kortets størrelse:

 • Markeret felt – viser kortet over hele skærmen.
 • Tomt felt – bilrelaterede oplysninger som f.eks. kabinetemperatur og afspillende medier vises nederst og øverst på skærmen.

Kortindstilling

I navigationskildens normale visning skal du trykke på OK/MENU, og vælge IndstillingerKortoptionerMap type.

Vælg, hvordan kortet skal vises på skærmen:

 • Nord op - kortet vises, så nord altid er opad på skærmen. Bilsymbolet bevæger sig i det aktuelle verdenshjørne på skærmen.
 • Map heading up - bilsymbolet er i centrum og peger altid opad på skærmen. Kortbilledet roterer under bilsymbolet i forhold til, hvordan vejen svinger.
 • 3D-kort basis - kortet ses skråt oppefra med bilsymbolet i midten og kørselsretning opad på skærmen.
 • 3D-kort forbedret - den samme som den forrige valgmulighed, men med forskellige genstande, bygninger og lign. lagt ind på kortbilledet.

Information langs motorvej

I navigationskildens normale visning skal du trykke på OK/MENU, og vælge IndstillingerKortoptionerMotorvejsoplysninger.

Vælg funktion:

 • Markeret felt – når bilen befinder sig på en motorvej, vises de tre (3) næstfølgende frakørsler, som har f.eks. en rasteplads eller benzinstation. Listen er sorteret med den nærmeste frakørsel nederst på listen.
 • Tomt felt – funktion slået fra.

Oplysninger om den aktuelle position

I navigationskildens normale visning skal du trykke på OK/MENU, og vælge IndstillingerKortoptionerPositionsoplysninger.

Vælg placeringsoplysninger:

 • Aktuel vej – skærmen viser navnet på den gade/vej, hvor bilen/rullemarkøren befinder sig.
 • Bredde/længdegrad – skærmen viser koordinaterne for stedet, hvor bilen/rullemarkøren befinder sig.
 • Ingen - skærmen viser ingen information for stedet, hvor bilen/rullemarkøren befinder sig.

Kompas

På skærmens kortbillede er der et kompas, som viser, i hvilken retning bilens front peger.

P3-1020-NAV-sv60 Kompassnål P3-1420-NAV-Melco Kompassnål N-V-S-E

Kompasnålens røde spids peger i nordlig retning, den hvide peger mod syd. Som alternativ til grafisk kompas kan også tekstbaseret kompasretning vælges.

I navigationskildens normale visning skal du trykke på OK/MENU, og vælge IndstillingerKortoptionerKompas.

Vælg om kompasretningen skal vises med en kompasnål eller med bogstaver:

 • Grafik – en kompasnål angiver kompasretningen.
 • Tekst – bogstaverne N for nord, W for vest, S for syd og E for øst, angiver kompasretningen.

Også kortbilledets kompasretning – nord eller kørselsretningen opad på skærmen – kan justeres, se afsnittet "Kortindstilling kompasretning" ovenfor.

Interessepunkter (POI) på kortet

I navigationskildens normale visning skal du trykke på OK/MENU, og vælge IndstillingerKortoptionerIP-symboler.

P3-1020-NAV- Inställningar POI på karta-2

Markerede POI vises på kortet.

Vælg, hvilke POI-symboler der skal vises på kortet.

 • Standard - POI specificeret med funktionen Udvalgt vises.
 • Udvalgt - vælg med TUNE-drejeknappen + OK for hver POI, der ønskes på skærmen.
 • Ingen - ingen POI vises.

For ikke at gøre kortbilledet uoverskueligt, kan kun et begrænset antal POI ses på skærmen på samme tid. Ved at zoome ind på et område får man mulighed for at se flere POI.

Kortfarver

I navigationskildens normale visning skal du trykke på OK/MENU, og vælge IndstillingerKortoptionerKortfarver.

Vælg indstilling for kortfarver:

 • Automatisk - en lyssensor registrerer, om det er dag eller nat, og justerer skærmen automatisk.
 • Dag - skærmens farver bliver klare, og kontrasten bliver skarp.
 • Nat - skærmens farver og kontrast justeres for at give føreren et optimalt nattesyn.

Gemt sted på kortet

I navigationskildens normale visning skal du trykke på OK/MENU, og vælge IndstillingerKortoptionerGemt position på kort.

Alle gemte positioner vises.


Hjalp dette?