Rejseplan og rute

Navigation* – rejseplan

Opdateret 7/23/2018

Indlæg en rejseplan, og start vejvisning for at navigere til den ønskede destination.

Når en destination gemmes, oprettes en rejseplan. Systemet håndterer én rute ad gangen med højst fire delmål.

P3-1346-NAV-Melco Meny Resplan-1

En destination skal være angivet, for at rejseplanen skal aktiveres.

I navigationskildens normale visning skal du trykke på OK/MENU, og vælge Rejseplan.

Hvis der ønskes delmål i rejseplanen, vælg Tilføj ekstra delmål.

Der kan maksimalt føjes fire delmål til rejseplanen. Rækkefølgen kan justeres, se "Justering af rejseplan" nedenfor.

Hvis oplysninger om et delmål ønskes, skal du markere delmålet, trykke på OK/MENU og vælge Information.

Vælg Start vejledning.

Den aktuelle rejseplan aktiveres, og vejvisning påbegyndes, medmindre funktionen Ruteforslag er aktiveret.

Hvis funktionen Ruteforslag er aktiveret, vælg rute.

Den aktuelle rejseplan aktiveres, og vejvisning påbegyndes.

Afbryd vejvisning

I navigationskildens normale visning skal du trykke på NAV, og vælge Afbryd vejledning.

Vejvisningen afbrydes.

Genoptage vejvisning

I navigationskildens normale visning skal du trykke på NAV, og vælge Fortsæt vejledning.

Vejvisningen fortsætter, hvor den blev afbrudt.

Justere rejseplanen

P3-1346-NAV-Melco Meny Resplan-2

Marker delmålet, og bekræft med OK/MENU.

Vælg det, der skal justeres, og foretag ændringer:

  • Slet – sletter delmålet.
  • Flyt – ændrer rækkefølge i rejseplanen (se næste overskrift).
  • Gem – gemmer delmålet.

Skifte rækkefølge for delmålene

Marker delmålet, der skal flyttes, og bekræft med OK/MENU.

Marker Flyt, og bekræft med OK/MENU.

Drej TUNE for at flytte delmålet op/ned på listen. Når den ønskede position er nået, skal du bekræfte med OK/MENU.

Slette rejseplan

I navigationskildens normale visning skal du trykke på NAV, og vælge RejseplanSlet rejseplan.

Den aktuelle rejseplan med alle delmål slettes.


Hjalp dette?