Rejseplan og rute

Navigation* – vejvisningsalternativer

Opdateret 7/23/2018

Her kan der foretages indstillinger for, hvordan vejvisning skal præsenteres.

P3-1346-NAV-Melco Meny Inställn Vägledn.alt Tid för ankomst PopUp

Ankomsttidspunkt eller resterende rejsetid

I navigationskildens normale visning skal du trykke på OK/MENU, og vælge IndstillingerIndstillinger for vejledningFormat for ankomsttid.

Vælg indstilling for visning af tid:

 • ETA - viser forventet ankomsttidspunkt
 • RTA - viser resterende rejsetid.

Vejnavn i stemmevejledning

I navigationskildens normale visning skal du trykke på OK/MENU, og vælge IndstillingerIndstillinger for vejledningGadenavne i stemmevejledning.

Vælg, hvad stemmevejledningen skal indeholde:

 • Markeret felt – afstand og retning, samt navne på gader og veje.
 • Tomt felt – afstand og retning.

Navigering med Turn-by-turn

Gælder kun for visse modelvarianter.

P4-1220-Instrumentpanel - Turn-by-turn

I navigationskildens normale visning skal du trykke på OK/MENU, og vælge IndstillingerIndstillinger for vejledningTrinvis navigation.

Vælg indstilling for visning på kombiinstrumentet:

 • Markeret felt – viser den næste manøvre i rejseplanen og afstanden dertil.
 • Tomt felt – ingen visning.

Automatisk oplæsning af trafik

I navigationskildens normale visning skal du trykke på OK/MENU, og vælge IndstillingerIndstillinger for vejledningAutomatisk oplæsning af trafik.

Vælg indstilling for oplæsning af trafikinformation:

 • Markeret felt – større trafikforstyrrelser på ruten bliver læst op.
 • Tomt felt – ingen oplæsning.

Automatisk lydjustering

I navigationskildens normale visning skal du trykke på OK/MENU, og vælge IndstillingerIndstillinger for vejledningUdtoning af lyd.

Vælg indstilling for lydtilpasning:

 • Markeret felt – Lyd- og mediesystemet, f.eks. radioen dæmpes, når stemmevejledningen oplæser information.
 • Tomt felt – ingen lydtilpasning.

Stemmevejledning

Under vejvisning, når bilen nærmer sig et vejkryds eller en frakørsel, modtages en talebesked om afstanden og typen af kommende manøvrer. Samtidig vises et detaljeret kort over vejkrydset. Stemmevejledningen gentages tættere på vejkrydset. For at gentage en meddelelse, tryk to gangeOK/MENU-knappen.

Lydstyrken kan justeres med lydsystemets lydstyrkeknap (under igangværende talemeddelelse).

Note

Stemmevejledning udebliver ved igangværende opkald med en Bluetooth-tilsluttet mobiltelefon.

I navigationskildens normale visning skal du trykke på OK/MENU, og vælge IndstillingerIndstillinger for vejledningStemmevejledning.

Vælg indstilling for stemmevejledning:

 • Markeret felt – afstand og type af kommende manøvre læses op.
 • Tomt felt – ingen stemmevejledning.

Enkel stemmevejledning

Med stemmevejledning gives der tre (3) instruktioner for hvert vejvisningspunkt: En indledende, én lige før, og den sidste når manøvren skal udføres. Med enkel stemmevejledning aktiveret gives kun én (1) instruktion for hvert vejvisningspunkt.

I navigationskildens normale visning skal du trykke på OK/MENU, og vælge IndstillingerIndstillinger for vejledningBrug enkel stemmestyring.

Vælg indstilling for stemmevejledning:

 • Markeret felt – en (1) stemmevejledningsinstruktion for hvert vejvisningspunkt.
 • Tomt felt – ingen stemmevejledning.

Fartkamera

I navigationskildens normale visning skal du trykke på OK/MENU, og vælge IndstillingerIndstillinger for vejledningAdvarsel om hastighedskamera.

Vælg funktion:

 • Markeret felt – advarsel med akustisk signal og symbol, når bilen nærmer sig et fartkamera.
 • Tomt felt – ingen advarsel.

Note

Hvilken type information, det er tilladt at vise på kortet, er reguleret ved national lovgivning. For aktuel information, se www.volvocars.com/navi.

Note

Føreren er altid ansvarlig for, at de gældende trafik- og hastighedsbestemmelser følges.

Signal for gemt sted

I navigationskildens normale visning skal du trykke på OK/MENU, og vælge IndstillingerIndstillinger for vejledningGemt meddelelse om sted.

Vælg blandt de gemte positioner:

 • Markeret felt – et akustisk signal, når bilen nærmer sig en brugerdefineret, gemt position.
 • Tomt felt – intet lydsignal.

Signal for POI i en vejvist rundtur

I navigationskildens normale visning skal du trykke på OK/MENU, og vælge IndstillingerIndstillinger for vejledningRejse-IP-meddelelse.

Vælg funktion:

 • Markeret felt – et akustisk signal, når bilen nærmer sig et POI, der indgår i en Rejseguide.
 • Tomt felt – intet lydsignal.

Signal for vejvist rundtur

I navigationskildens normale visning skal du trykke på OK/MENU, og vælge IndstillingerIndstillinger for vejledningMeddelelse om rundvisning.

Vælg funktion:

 • Markeret felt – et akustisk signal, når bilen nærmer sig en Rejseguide.
 • Tomt felt – intet lydsignal.

Hjalp dette?