Sensus Navigation

Navigation* – betjening

Opdateret 7/23/2018

Grundlæggende betjening af Sensus Navigation og eksempler på brug.

Navigationssystemet kan betjenes fra midterkonsollen, ratknapperne, fjernbetjeningen* og delvis med stemmestyring. For grundlæggende betjening af systemet, se afsnittet Lyd og medier - betjene systemet.

Aktivere Sensus Navigation

Tryk på NAV-knappen på midterkonsollen.

Efter et kort stykke tid vises kortet over det aktuelle geografiske område, hvor bilen er symboliseret ved en blå trekant.

Advarsel

Husk følgende:

 • Ret al opmærksomhed mod vejen og koncentrer dig først og fremmest om kørslen.
 • Følg de gældende færdselsregler og kør med god dømmekraft.
 • Vejforholdene kan som følge af f.eks. vejrlig eller årstid gøre nogle anbefalinger mindre pålidelige.

Navigationssystemet kan ikke slukkes, men arbejder i baggrunden. Det slukkes først, når fjernbetjeningen tages ud af tændingslåsen.

Note

Navigationssystemet er også tilgængeligt, når motoren ikke er i gang. Ved for lav batterispænding slukkes der for systemet.

Menuer

Ud over systemets almindelige kildemenu og genvejsmenu er der til navigationssystemet en rullemenu.

I rulleindstilling flyttes et trådkors over kortbilledet med midterkonsollens talknapper.

P3-1346-NAV-Melco Karta Scrolläge

Rulleindstilling med trådkors

Vælg, om trådkorsets/markørens position skal vises med navn eller GPS-koordinater, se kortvalg.

.

Aktivere/deaktivere rulleindstilling

Aktivere – tryk på en af talknapperne 0-9.

Deaktivere – tryk på EXIT eller NAV.

Rulle

Tryk på en af talknapperne 1-2-3-4-6-7-8-9 - i margenerne vises en retningspil kombineret med det tal, der skal bruges til at rulle kortet i den ønskede retning.

Zoome

Drej på TUNE-drejeknappen.

Centrering af kortet

P3-1020-S60/V60 Symbol telefon 5

Når du trykker på tallet 5 i rulleindstilling, centreres kortet omkring bilens position.

Hvis en rejseplan med delmål er aktiveret, centreres kortet omkring det respektive delmål for hvert yderligere tryk.

Rullemenu

P3-1346-NAV-Melco Karta Scrollmeny

I rulleindstilling, tryk på OK/MENU.

Der åbnes en menu for det sted på kortet, som trådkorsets midte peger på.

Vælg funktion:

 • Indstil enkeltdestination - Sletter alle tidligere mål i rejseplanen og starter vejvisning på kortet.
 • Tilføj som delmål - Tilføjer det markerede sted til rejseplanen.
 • IP-oplysninger – viser navn og adresse på skærmen for det POI, der ligger nærmest trådkorset. For mere information om POI, se angiv destination.
 • Trafikinformation på kort - Giver mulighed for at se, hvor trafikmeldinger

  Tjenesten er ikke tilgængelig for alle områder/markeder.

  findes omkring et markeret sted.
 • Information - Viser information, der findes om et markeret sted.
 • Gem - giver mulighed for at gemme det markerede sted i hukommelsen, for derefter at kunne angives som destination.

Eksempel

Vejvisning til det ønskede interessepunkt (POI):

Hvis kortbilledet ikke vises, tryk på NAV.

Kortbilledet vises.

Tryk på NAV.

Genvejsmenuen åbnes.

Marker Indstil interessepunkt, og bekræft med OK/MENU.

Marker f.eks. I nærheden af bilen, og bekræft med OK/MENU.

Der vises en liste med resultater.

Marker f.eks. Nearest tourist attraction, og bekræft med OK/MENU.

Der vises en liste med resultater.

Marker den ønskede mulighed på listen, og bekræft med OK/MENU.

Der vises en pop op-menu.

Marker Indstil enkeltdestination, og bekræft med OK/MENU.

Vejvisningen starter - følg anvisningerne.

Se også eksempler på stemmestyring af navigationssystemet.


Hjalp dette?