Sensus Navigation

Navigation* – skrivehjul og tastatur

Opdateret 7/23/2018

Brug skrivehjulet eller midterkonsollens knapper til at indføre og vælge valgmuligheder. Angiv f.eks. oplysninger om en adresse eller et interessepunkt.

P3-1346-NAV-Melco Meny Adress Sök ort-gata

Skærmvisning med tekstfelter til valgfri tekst.

Aktivere et valg

Efter at den ønskede funktion/menulinje er markeret med TUNE-drejeknappen, tryk på OK/MENU for at se det næste niveau af funktioner/valgmuligheder.

Skrivning med skrivehjulet

P3-1346-NAV-Melco Meny Adress Skrivhjul

Skrivehjulet.

  1. Marker et tekstfelt.
  2. Tryk på OK/MENU for at få skrivehjulet frem.
  3. Vælg tegn med TUNE-drejeknappen, og indfør dem med et tryk på OK/MENU.

Indføre med talknapperne

P3/P4-1420-numerical keyboard

Numerisk tastatur

BEMÆRK! Illustrationen er skematisk - detaljer kan variere, afhængigt af bilmodel og marked.

.

En anden måde at indtaste/indføre tegn er med midterkonsollens knapper 0-9, * og #.

P3-1020-S60/V60 Symbol telefon 9

Ved tryk på f.eks. 9 vises en række med alle tegnSkrifttegn for den respektive knap kan variere, afhængigt af marked. under denne knap, f.eks. w, x, y, z og 9. Hurtige tryk på knappen flytter markøren gennem disse tegn.

  • Stands med markøren på det ønskede tegn for at vælge - tegnet vises på skriftlinjen.
  • Slet/fortryd med EXIT.

Flere muligheder

Note

Nedtonede tegn kan ikke vælges i kombination med de aktuelt indtastede.

I skrivehjulets menu er der flere valgmuligheder, som bl.a. giver flere skrifttegn samt tal:

  • 123/ABC + OK/MENU – skrivehjulet skifter mellem tal og skrifttegn.
  • MERE + OK/MENU – alternative tegn vises i hjulet.
  • => + OK/MENU - markøren flyttes til listen på skærmens højre side, hvor der kan foretages valg med OK/MENU.
  • Postnummer + OK/MENU – markøren flyttes til listen på skærmens højre side, hvor der kan foretages valg med OK/MENU, se Angiv destination med postnummer.

Liste med valgmuligheder

P3-1346-NAV-Melco Meny Adress Skrivhjul

Liste, der matcher de indtastede tegn.

Ved søgning vises valgmulighederne ud fra den indtastede information.

Tallene "149" i skærmens øverste højre hjørne betyder, at listen indeholder 149 valgmuligheder, der kan matche de indtastede bogstaver "LON".

Ingen liste

En tom liste og tegnene "***" i det øverste højre hjørne af skærmen betyder, at antallet af tilgængelige alternativer med de aktuelt indtastede tegn er mere end 1000 - når antallet er mindre, vises de relevante valgmuligheder automatisk.

Skriv flere tegn på tekstlinjen for at reducere antallet af alternativer på listen.


Hjalp dette?