Sensus Navigation

Navigation* – stemmestyring

Opdateret 7/23/2018

Eksempel på stemmestyring af navigationssystemet.

For grundlæggende beskrivelse af stemmestyring, se afsnittet stemmestyring.

De følgende dialoger er kun eksempler. Systemets svar kan variere afhængigt af situationen.

Start vejvisning

Følgende dialog med stemmekommandoer starter vejvisning ifølge den angivne rejseplan.

Sig: "Start route guidance".

Systemet svarer: "Starter vejvisning".

Afbryde vejvisning

Den følgende dialog med stemmekommandoer afbryder vejvisning.

Sig: "Cancel route guidance".

Systemet svarer: "Er du sikker på, at du vil afbryde vejvisningen".

Sig: "Ja".

Systemet svarer: "Afbryder vejvisning".

Angive destination med interessepunkt (POI)

Følgende dialog med stemmekommandoer starter vejvisning til den nærmeste tankstation. Scenariet virker også for andre interessepunkter, f.eks. hotel og restaurant.

Sig: "Nærmeste tankstation.".

Systemet svarer: "Vælg et linjenummer eller sig næste side.".

Sig linjenummeret, hvor den ønskede tankstation står angivet (f.eks. linje 5): "5".

Systemet svarer: "Nummer 5 accepteret. Ønsker du at angive den viste destination som et delmål?".

Sig: "Ja".

Systemet svarer: "Delmål 5 er angivet. Vil du starte vejvisning?".

Sig: "Ja".

Ruten beregnes, og vejvisning starter.

Flere kommandoer

Flere kommandoer til stemmestyring af navigationssystemet kan findes ved i normal visning for MY CAR at trykke på OK/MENU, og vælge IndstillingerIndstillinger til stemmestyringVoice Command-listeNavigationskommandoer.


Hjalp dette?