Sensus Navigation

Navigation* - udvidet trafikinformation (RTTI)

Opdateret 7/23/2018

I en forbundet bil kan udvidet trafikinformation modtages via internettet med RTTI.

P3/P4-1646-Real Time Traffic Information

Trafikinformation om hændelser og trafikstrøm indsamles kontinuerligt fra mobilapps, offentlige myndigheder og GPS-data fra køretøjer. Når en bil anmoder om trafikstrømsinformation, efterlades anonyme data om trafikstrømmen ved bilens position, hvilket bidrager til tjenestens funktion. De anonyme data sendes kun, når RTTI er aktiveret.

Aktuelle trafikforhold vises for motorveje, større veje og landeveje, og visse ruter gennem bykerner.

Mængden af trafikinformation der vises på kortet, afhænger af afstanden fra bilen og vises kun inden for ca. 120 km fra bilens position.

Tekst og symboler på kortet vises som sædvanligt, og trafikstrømmen viser, hvor hurtigt trafikken bevæger sig på en vej i forhold til vejens hastighedsbegrænsning. Trafikstrømmen vises på kortet på hver side af vejen med en farvet linje pr. kørselsretning:

  • Grøn – ingen forstyrrelser.
  • Orange - langsom trafik.
  • Rød – trængsel/overbelastning/ulykke.

Aktivere/deaktivere

I navigationskildens normale visning skal du trykke på OK/MENU, og vælge IndstillingerBrug udvidet trafikinformation.

Markér feltet for at aktivere udvidet trafikinformation, henholdsvis fjern markeringen i feltet for at deaktivere.

Note

Trafikinformation er ikke tilgængelig i alle regioner/lande.

Dækningsområderne for trafikinformation udvides løbende.


Hjalp dette?