Systeminformation

Navigation* – fejlfinding

Opdateret 7/23/2018

Her er eksempler på forhold, der kan opfattes som om, at navigationssystemet ikke fungerer, som det skal.

Bilens position på kortet er forkert

Navigationssystemet viser bilens position med en præcision på ca. 20 meter.

Ved kørsel på veje der løber parallelt med en anden vej, slangebugtede veje, veje i flere plan, og efter kørsel over en lang afstand uden særlige sving er der større sandsynlighed for fejl.

Høje bjerge, bygninger, tunneller, viadukter, veje med overføring mv. påvirker systemets modtagelse af GPS-signaler negativt, så nøjagtigheden ved beregningen af bilens position kan forringes.

Systemet beregner ikke den hurtigste/korteste rute

Ved beregning af ruten tages der hensyn til vejstrækning, vejbredde, vejklasse, antallet af højre- eller venstresving, rundkørsler osv. for at opnå den teoretisk bedste rute. Erfaring og lokalkendskab kan dog føre til mere effektive valg af rute.

Systemet bruger betalingsveje, motorveje eller færger, selvom jeg har valgt at undgå disse

Ved beregning af rute over lange afstande kan systemet af tekniske årsager kun anvende store veje.

Hvis du har valgt at undgå betalingsveje og motorveje, undgås disse så vidt muligt og anvendes kun, hvis der ikke er noget andet rimeligt alternativ til rådighed.

Bilens position på kortet er forkert efter transport

Hvis bilen har været transporteret på f.eks. færge eller tog, eller på en sådan måde, at modtagelse af GPS-signaler ikke har været muligt, kan det tage op til 5 minutter, før bilens position beregnes korrekt.

Bilens position på kortet er forkert efter frakobling af bilens batteri

Hvis GPS-antennen har været uden strøm, kan det tage mere end 5 minutter, før GPS-signaler kan modtages korrekt og bilens position beregnes.

Bilsymbolet på skærmen ser mærkeligt ud efter udskiftning af dæk

Ud over GPS-modtageren benyttes også bilens hastighedsføler og et gyrokompas til at beregne bilens aktuelle position og kørselsretning. Efter montering af reservehjul eller skift mellem sommer- og vinterdæk skal systemet "lære" de nye hjulstørrelser.

For at systemet skal fungere optimalt anbefales det derfor at foretage nogle fulde ratudslag under langsom kørsel på et hensigtsmæssigt sted.

Kortbilledet stemmer ikke med virkeligheden

Ny- og ombygning af vejnettet, indførelse af nye færdselsregler mv. sker løbende, og kortdatabasen er derfor ikke altid fuldstændig.

Der foregår løbende udviklings- og opdateringsarbejde af kortdata. For at hente de nyeste kortdata, se Opdatering af kort. Se også support.volvocars.com for yderligere information om kort m.m.

Målestokken på kortet ændres nogle gange

I nogle områder er der ingen detaljerede kortdata. Så skifter systemet automatisk forstørrelsesgrad.

Bilsymbolet på skærmen springer fremad eller drejer rundt

Systemet har måske brug for et par sekunder til at registrere bilens position og bevægelse, før du kører af sted.

Sluk for både systemet og bilen. Start igen, men hold stille et øjeblik, før du begynder at køre.

Jeg skal på en lang tur, men jeg vil ikke angive en bestemt rute til de byer, som jeg planlægger at rejse igennem. Hvordan laver jeg mest enkelt en rejseplan?

Angiv destinationen direkte på kortet ved hjælp af trådkorset. Systemet fører dig automatisk til den endelige destination, selvom du kører ved siden af delmålene.

Mine kortdata er ikke aktuelle

Der foregår løbende udviklings- og opdateringsarbejde af kortdata. For at hente de nyeste kortdata, se Opdatering af kort. Se også support.volvocars.com for yderligere information om kort m.m.

Hvordan kan jeg nemt kontrollere, hvilken kortversion der bruges?

Søg i menusystemet frem til IndstillingerSysteminformation for at få information om version og hvilket geografisk område, der dækkes, se Navigation – kort- og systeminformation.


Hjalp dette?