Brændstof

Brændstof - diesel

Opdateret 7/23/2018

Diesel er en form for motorbrændstof beregnet til biler med dieselmotor.

Brug kun dieselbrændstof fra velkendte producenter. Påfyld aldrig brændstof af tvivlsom kvalitet. Dieselbrændstoffet skal overholde normen EN 590 eller SS 155435. Dieselmotorer er følsomme over for urenheder i brændstoffet, som f.eks. for højt indhold af svovl og metaller.

Identifikator

Der er identifikatorerCEN-standard prEN16942. på indersiden af tankdækselklappen samt om kort tid (i løbet af to år) på tilsvarende brændstofpumper og deres mundstykker på tankstationer rundt om i Europa.

Dette er identifikatoren, som gælder for nuværende standardbrændstof i Europa. Diesel med følgende identifikator må bruges i biler med dieselmotor:

P3-1646-All-Sticker B7 for diesel

B7 er diesel med maks. 7 volumenprocent fedtsyremetylester (FAME).

Ved lave temperaturer (lavere end 0 °C) kan dieselbrændstof give en paraffinudfældning, hvilket kan give startvanskeligheder. De brændstofkvaliteter, der sælges, skal være tilpasset til årstid og klimazone, men under ekstreme vejrforhold, hvis brændstoffet er gammelt, eller ved skift mellem klimazoner, kan der forekomme paraffinudfældning.

Risikoen for kondensvand i tanken reduceres, hvis tanken holdes godt fyldt op. Kontrollér ved tankning, at der er rent omkring påfyldningsrøret. Undgå at spilde på lakerede flader. Eventuelt spild bør vaskes af med vand og sæbe.

Vigtigt

Dieselbrændstoffet skal:

 • opfylde normen EN 590 og/eller SS 155435
 • have et svovlindhold på højst 10 mg/kg
 • maksimalt have 7 volumen-%FAME

  Fedtsyremetylester

  (B7).

Vigtigt

Diesellignende brændstoffer, som ikke må anvendes:

 • Specielle additiver
 • Marine Diesel Fuel
 • Fyringsolie
 • FAME

  Dieselbrændstof med op til 7 volumen-% FAME (B7) er tilladt.

  og vegetabilsk olie.

Disse brændstoffer opfylder ikke kravene i Volvos anbefaling og giver øget slid og motorskader, som ikke dækkes af Volvos garantier.

Begrænsning på grund af lav udetemperatur

For at undgå risikoen for paraffinudfældning (se foregående afsnit) i dieselbrændstoffet pga. lav kulderesistens har bilen en markedsafhængig funktion, som automatisk begrænser muligheden for at anvende eldrift med køretilstand PURE eller HYBRID ved lave temperaturer. Hvis en sådan situation opstår, vil dieselmotoren køre hele tiden.

Dieselbrændstoffets kulderesistens er et mål for brændstoffets brugbarhed ved lave temperaturer. Normalt er dieselbrændstoffets kuldeegenskaber tilpasset til den klimazone og årstid, hvor det distribueres og sælges.

Den automatiske begrænsning ved lave temperaturer øges gradvist, afhængigt af brændstoffets alder i tanken. Hvis bilen er nyoptanket, er der ingen begrænsning, men den vokser, jo ældre brændstoffet i tanken bliver, regnet i måneder.

Funktionens opgave er, at ved lave udetemperaturer lade bilen forbruge brændstof med en sådan hastighed, at frisk brændstof - med den rette kulderesistens - kan/skal fyldes på, før den kritiske temperatur for det nuværende brændstof er nået.

Brændstoffets alder

Gammelt dieselbrændstof (fra ca. 5 måneder og ældre) i kombination med kondensvand kan under visse omstændigheder føre til alge- og bakterievækst i brændstofsystemet og/eller oxidering af brændstoffet med risiko for driftsforstyrrelser til følge.

For at undgå sådanne problemer har bilen en indbygget funktion, der kontrollerer brændstoffets alder. I forbindelse med dette kan der komme en selvforklarende meddelelse, f.eks.:

 • Gammelt brændstof. Start bilmotoren for at forbruge brændstof
 • Lagret brændstof Motor vil køre for at forbruge brændstof
 • Lagret brændstof Fyld brændstoftank op

Følg i så fald den anbefalede handling.

Brændstofstop

Efter et motorstop på grund af brændstofmangel skal brændstofsystemet have et øjeblik til at udføre en kontrol. Gør da som følger, før du starter motoren, efter at brændstoftanken er blevet fyldt med diesel:

 1. Sæt fjernbetjeningen i startlåsen, og tryk den ind til endestillingen. For nærmere oplysninger, se Nøglepositioner.
 2. Tryk på START-knappen uden at trykke ned på bremse- og/eller koblingspedal.
 3. Vent ca. ét minut.
 4. For at starte motoren: Tryk bremse- og/eller koblingspedal ned, og tryk på START-knappen en gang til.

Note

Før tankning af brændstof ved brændstofmangel:

 • Stands bilen på så plan/vandret jord som muligt - hvis bilen hælder, er der risiko for luftlommer i brændstoftilførslen.

Overvejelser ved brændstofstop

Undgå at løbe tør for brændstof. Hvis tanken er tom, er det muligt at fortsætte kørslen med den tilgængelige opladning i hybridbatteriet. Efter påfyldning af brændstof vil tiden for motorstart kunne opleves som forlænget (op til 30 sekunder). I nogle tilfælde kan gentagne startforsøg være nødvendigt.

Når motoren er startet, anbefales det at holde den kørende i mindst 5 minutter. Vælg køretilstand AWD eller POWER for at lette brændstoftilførslen.

Hvis meddelelsen Forbrændingsmotor ikke tilgængelig Begrænset ydeevne og kørestrækning vises på kombiinstrumentets informationsdisplay - sluk og genstart motoren for at genvinde fuld funktion.

Aftapning af kondensvand i brændstoffilter

Gælder kun 5-cylindrede motorer.

I brændstoffilteret separeres kondensvand fra brændstoffet. Ellers kan kondensvandet forårsage forstyrrelser i motoren.

For at få den bedste ydelse er det vigtigt at følge serviceintervallet for udskiftning af brændstoffilter og at bruge originale artikler udviklet specielt til dette formål.

Aftapning af brændstoffilteret skal foretages i overensstemmelse med serviceintervallerne i Service- og garantibogen eller ved mistanke om, at der er anvendt forurenet brændstof. For nærmere oplysninger, se Volvos serviceprogram.

Vigtigt

Visse specielle additiver eliminerer separeringen af vand i brændstoffilteret.


Hjalp dette?