Drivsystem

Drivsystem – symboler og meddelelser

Opdateret 7/23/2018

Drivsystemet kan i nogle situationer vise en meddelelse i kombiinstrumentet - følg i så fald den anbefaling, der gives.

P3-1320-v60H-Symbol - Vehicle is running-399

Dette symbol tændes i kombination med en tekstmeddelelse og en akustisk advarsel, hvis føreren ikke har sikkerhedssele på og åbner førerdøren med kørende forbrændingsmotor eller elmotor.

Det samme sker, hvis føreren ikke har sikkerhedssele på og foretager en motorstart med åben førerdør.

Her er nogle eksempler på meddelelser, deres betydning og forslag til afhjælpning:

Meddelelse / besked

Betydning

Afhjælpning

PURE ikke til rådighed pga. lav hybridsystemtemperatur

En eller flere dele i drivsystemet har ikke nået den rette driftstemperatur.

Kør i HYBRID-tilstand, indtil meddelelsen skifter til PURE til rådighed – tryk derefter på PURE-knappen.

PURE ikke til rådighed pga. midlertidige hybridsystem- begrænsninger

Midlertidig systembegrænsning, f.eks. ikke korrekt driftstemperatur.

Kør i HYBRID-tilstand, indtil meddelelsen skifter til PURE til rådighed – tryk derefter på PURE-knappen.

PURE ikke til rådighed pga. lav batteriopladning

Hybridbatteriet har for lavt energiniveau.

Kør i SAVE-tilstand, indtil meddelelsen skifter til PURE til rådighed, eller oplad batteriet med ladekabel og 230 V – tryk derefter på PURE-knappen.

PURE kan ikke vælges med gearstang i manuel position

Gearvælgeren er i manuel "+/-"-position.

Flyt gearvælgeren til siden, til automatisk position, og tryk derefter på PURE-knappen.

PURE til rådighed

PURE-tilstanden er tilgængelig igen den efter forudgående begrænsning.

POWER ikke til rådigh. pga. midlertidige hybridsystem- begrænsninger

Midlertidig systembegrænsning, f.eks. ikke korrekt driftstemperatur.

SAVE ikke til rådighed pga. midlertidige hybridsystem- begrænsninger

Midlertidig systembegrænsning, f.eks. ikke korrekt driftstemperatur.

AWD ikke til rådighed pga. midlertidige hybridsystem- begrænsninger

Midlertidig systembegrænsning, f.eks. ikke korrekt driftstemperatur.


Hjalp dette?