Adaptiv fartpilot

Adaptiv fartpilot* - håndtere hastighed

Opdateret 7/23/2018

Den Adaptive fartpilot(ACC – Adaptive Cruise Control) hjælper føreren med at holde en jævn hastighed kombineret med et forudindstillet tidsinterval til forankørende køretøjer.

P4-1220-ACCmedSL Rattknappar

Adaptiv fartpilot med FartbegrænserForklaring af billedets tal findes i afsnittet "Adaptiv fartpilot - oversigt"..

P4-1220-ACCutanSL Rattknappar

Adaptiv fartpilot uden FartbegrænserForklaring af billedets tal findes i afsnittet "Adaptiv fartpilot - oversigt"..

For at starte ACC:

  • Tryk på ratknap – et lignende HVIDT symbol tændes på kombiinstrumentet (8), hvilket viser, at den adaptive fartpilot er i standby.

For at aktivere ACC:

  • Ved den ønskede hastighed - tryk på ratknap eller .
> Den aktuelle hastighed gemmes i hukommelsen, kombiinstrumentet viser et "forstørrelsesglas" (6) omkring den gemte hastighed i et par sekunder, og dens markering skifter fra HVID til GRØN.
P3-0720 Symbol farthållare 2

Når dette symbol skifter farve fra HVID til GRØN, er ACC aktiveret, og bilen holder den gemte hastighed.

P4-1220-ACC Följer bil

Kun når symbolet viser et billede af et andet køretøj, reguleres afstanden til forankørende køretøjer af ACC.

P4-1220-ACC Hastighet skillnad

Samtidig markeres et hastighedsinterval:

  • den højere hastighed med GRØN markering, er den forprogrammerede hastighed
  • den lavere hastighed er det forankørende køretøjs hastighed.

Ændre gemt hastighed

Den gemte hastighed ændres med korte eller lange tryk på ratknap eller .

For at justere +/- 5 km/t (+/- 5 mph):

  • Brug korte tryk – hvert tryk giver +/- 5 km/t (+/- 5 mph).

For at justere +/- 1 km/t (+/- 1 mph):

  • Hold knappen trykket ind, og slip ved den ønskede hastighed.

Det seneste foretagne tryk gemmes i hukommelsen.

Hvis hastigheden øges med speederen inden tryk på /-knappen, er det bilens aktuelle hastighed ved tryk på knappen, der gemmes.

En midlertidig acceleration med speederen, f.eks. ved overhaling, påvirker ikke indstillingen – bilen vender tilbage til den sidst gemte hastighed, når speederen slippes.

Note

Hvis en af den adaptive fartpilots knapper holdes nede i nogle minutter, blokeres funktionen og lukkes ned. For at kunne genaktivere den igen skal bilen standses og motoren startes igen.

I nogle situationer kan den ikke blive genaktiveres. Så viser kombiinstrumentetAdaptive Cruise Control ikke t. rådighed.


Hjalp dette?