Adaptiv fartpilot

Adaptiv fartpilot* – køassistent

Opdateret 7/23/2018

Den Adaptive fartpilot(ACC – Adaptive Cruise Control) hjælper føreren med at holde en jævn hastighed kombineret med et forudindstillet tidsinterval til forankørende køretøjer.

Køassistenten giver den adaptive fartpilot flere funktioner, selv ved hastigheder under 30 km/t (20 mph).

Den adaptive fartpilot er suppleret med funktionen køassistent (også kaldet "Queue Assist").

Køassistenten har følgende funktioner:

 • Større hastighedsinterval - også ved hastigheder under 30 km/t (20 mph), og når bilen holder stille
 • Skift af mål
 • Automatisk bremsning ophører, når bilen holder stille
 • Automatisk aktivering af parkeringsbremse.

Bemærk, at den mindste programmerbare hastighed for den adaptive fartpilot er 30 km/t (20 mph) – selv om den er i stand til at følge et andet køretøj ned til stillestående, kan en lavere hastighed end 30 km/t (20 mph) ikke vælges/gemmes.

Forøget hastighedsinterval

Note

For at kunne aktivere den adaptive fartpilot skal førerdøren være lukket, og føreren skal have taget sikkerhedsselen på.

Den adaptive fartpilot kan følge et andet køretøj i intervallet 0-200 km/t (0-125 mph).

Note

For at kunne aktivere den adaptive fartpilot ved hastigheder under 30 km/t (20 mph) skal der være et forankørende køretøj inden for rimelig afstand.

Ved korte stop i forbindelse med krybekørsel i langsom trafik eller ved trafiklys genoptages kørslen automatisk, hvis de korte stop ikke overstiger ca. 3 sekunder – tager det længere tid, før den forankørende bil begynder at køre igen, sættes den adaptive fartpilot i standby med automatisk bremsning. Føreren skal derefter genaktivere den på en af følgende måder:

 • Tryk på ratknap

...eller...

 • Træd ned på speederen.
> Derefter vil den adaptive fartpilot igen følge forankørende køretøjer.

Note

Funktionen køassistent kan holde bilen stille i højst fire minutter, derefter aktiveres parkeringsbremsen, og den adaptive fartpilot kobles fra.

 • Før den adaptive fartpilot kan genaktiveres skal håndbremsen slippes.

Skift af mål

P3-1020-sv60 AdaptivFarthållare RadarsensorMålbyte

Hvis det forankørende målkøretøj drejer af, kan der være stillestående trafik længere fremme.

Når den adaptive fartpilot følger et andet køretøj ved hastigheder under30 km/t (20 mph) og skifter mål fra et bevægeligt til et stillestående køretøj, vil fartpiloten bremse for det stillestående køretøj.

Advarsel

Når den adaptive fartpilot følger et forankørende køretøj ved hastigheder over30 km/t (20 mph) og skifter mål fra et bevægeligt til et stillestående køretøj, vil den adaptive fartpilot ignorere det stillestående køretøj og i stedet vælge den lagrede hastighed.

 • Føreren skal selv gribe ind og bremse.

Automatisk standby ved skift af mål

Den adaptive fartpilot slås fra og sættes i standby:

 • når hastigheden kommer under 5 km/t (5 mph), og den adaptive fartpilot ikke er sikker på, om målobjektet er et stillestående køretøj eller et andet objekt, f.eks. et vejbump.
 • når hastigheden kommer under 5 km/t (5 mph), og det forankørende køretøj drejer af, så den adaptive fartpilot ikke længere har et køretøj at følge.

Ophør af automatisk bremsning ved stillestående

I visse situationer afbryder køassistenten automatisk bremsning ved stillestående. Det betyder, at bremserne slipper, og bilen kan begynde at rulle - føreren skal derfor gribe ind og selv bremse for at holde bilen.

Køassistenten slipper også i følgende situationer driftsbremsen og stiller den adaptive fartpilot i standby:

 • føreren sætter foden på bremsepedalen
 • parkeringsbremsen trækkes
 • gearvælgeren føres til P-, N- eller R-stilling
 • føreren stiller den adaptive fartpilot i standby.

Automatisk aktivering af parkeringsbremse

I nogle situationer trækker Køassistenten parkeringsbremsen for fortsat at holde bilen stille.

Det sker, hvis:

 • føreren åbner døren eller tager sikkerhedsselen af
 • ESC ændres fra Normal- til Sport-stilling
 • Køassistenten har holdt bilen stille i mere end 4 minutter
 • motoren slukkes
 • bremserne overophedes.

Hjalp dette?