Fartpilot

Fartpilot* - håndtere hastighed

Opdateret 7/23/2018

Fartpiloten (CC – Cruise Control) hjælper føreren med at holde en konstant hastighed.

Det er muligt at henholdsvis aktivere, indstille og ændre den gemte hastighed.

P4-1420-Farthållare Rattknappar u LIM

Tastaturet på rattet og kombiinstrument i bil uden FartbegrænserEn Volvo-forhandler har opdateret information om, hvad der gælder for det respektive marked..

P4-1220-Farthållare Rattknappar m LIM

Tastaturet på rattet og kombiinstrument i bil med FartbegrænserEn Volvo-forhandler har opdateret information om, hvad der gælder for det respektive marked..

Fartpilot - Til/Fra.
Standby ophører, og gemt hastighed genoptages.
Standby
Aktiver og juster hastighed.
Valgt hastighed (GRÅ = Standby).
Fartpilot aktiveret - HVIDT symbol (GRÅ = Standby).

Tilkobling og indstilling af hastighed

For at starte fartpiloten:

  • Tryk på ratknap CRUISE (uden Fartbegrænser) eller (med Fartbegrænser).
> Fartpilotens symbol (6) på kombiinstrumentet tændes – Fartpiloten er i standby.

For at aktivere fartpiloten:

  • Ved den ønskede hastighed - tryk på ratknap eller .
> Den aktuelle hastighed gemmes i hukommelsen, og kombiinstrumentets markering (5) tændes ved den valgte hastighed, og symbol (6) skifter fra GRÅ til HVID. Bilen følger derefter den gemte hastighed.

Note

Fartpiloten kan ikke tilkobles ved hastigheder under 30 km/t (20 mph).

Ændre gemt hastighed

Den gemte hastighed ændres med korte eller lange tryk på ratknap eller .

For at justere 5 km/t (5 mph):

  • Brug korte tryk – hvert tryk giver 5 km/t (5 mph).

For at justere 1 km/t (1 mph):

  • Hold knappen trykket ind, og slip ved den ønskede hastighed.

Det seneste foretagne tryk gemmes i hukommelsen.

Hvis hastigheden øges med speederen inden tryk på /-knappen, er det bilens aktuelle hastighed ved tryk på knappen, der gemmes.

En midlertidig acceleration med speederen, f.eks. ved overhaling, påvirker ikke fartpilotens indstilling - bilen vender tilbage til den sidst gemte hastighed, når speederen slippes.

Note

Hvis en af fartpilotens knapper holdes nede i nogle minutter, blokeres den og lukkes ned. For at kunne genaktivere fartpiloten, skal bilen standses og motoren startes igen.


Hjalp dette?