Betjeningsknapper - lys/belysning

Tunneldetektering*

Opdateret 7/23/2018

Tunneldetekteringen skifter belysningen fra kørelys til nærlys, når bilen køres ind i en tunnel.

Funktionen Tunneldetektering er tilgængelig i biler med regnsensor*. Sensoren registrerer indgangen til en tunnel og omstiller belysningen fra kørelys til nærlys. Ca. 20 sekunder, efter at bilen har forladt tunnelen, vender lyset tilbage til kørelys. Køres bilen ind i endnu en tunnel inden for dette tidsrum, beholdes nærlyset tændt. På den måde undgås større ændringer af bilens lys.

Bemærk, at lyspanelets knap skal stå i stilling , for at tunneldetekteringen skal fungere.


Hjalp dette?