Sæder

Bagsæder

Opdateret 7/23/2018

Bagsædets ryglæn og de ydre nakkestøtter kan slås ned. Midterpladsens nakkestøtter kan justeres efter passagerens højde.

Nakkestøtte på bagsædets midterplads

P3 V60 To adjust center head restraint in rear seat

Juster støtten efter passagerens højde, så den om muligt dækker hele baghovedet. Skyd den opad efter behov.

For at få nakkestøtten ned igen skal knappen (midt mellem ryglænet og nakkestøtten - se illustrationen) trykkes ind, samtidig med at nakkestøtten trykkes forsigtigt ned.

Advarsel

Midterpladsens nakkestøtte skal være i dens nederste position, når midterpladsen ikke bruges. Når midtersædet bruges, skal nakkestøtten være indstillet korrekt til passagerens højde, så den om muligt dækker hele baghovedet.

Manuel nedslåning af de yderste nakkestøtter på bagsædet

P3-V60 V60H Manually folding the rear head restraint

Træk i låsehåndtaget nærmest nakkestøtten for at slå nakkestøtten fremad.

Nakkestøtten føres bagud manuelt, indtil der lyder et klik.

Advarsel

Nakkestøtterne skal være i låst stilling efter opslåning.

Nedslåning af bagsæderyglæn

Video thumbnail

Vigtigt

Når ryglænet skal slås ned, må der ikke være nogen genstande på bagsædet. Sikkerhedsselerne må heller ikke være sat i. Ellers kan der opstår skade på bagsædets indtræk.

Det tredelte ryglæn kan foldes på forskellige måder.

Note

Det kan være nødvendigt at skyde forsæderne frem og/eller justere ryglænene op, for at de bageste ryglæn skal kunne vippes helt frem.

  • Den venstre del kan foldes separat.
  • Den midterste del kan slås ned separat.
  • Den højre del kan kun foldes sammen med den midterste del.
P3-XC60 V60H Adjusting center head restraint
P3-XC60 V60H Folding outer head restraint

Hvis midterryglænet skal slås ned: frigør nakkestøtten og juster den ned før midterryglænet, se det foregående afsnit "Nakkestøtte på bagsædets midterplads".

De ydre nakkestøtter slås automatisk ned, når de ydre ryglæn slås ned. Træk ryglænets spærrehåndtag op, og vip samtidig ryglænet frem. Et rødt mærke ved spærremekanismen viser, at ryglænet ikke længere er låst.

Note

Når ryglænet er slået ned, skal nakkestøtterne muligvis bevæges lidt frem for ikke at berøre sædehynden.

Opslåning foregår på den modsatte måde.

Note

Når ryglænet er slået tilbage igen, må den røde indikering ikke længere være vist. Hvis den stadig vises, er ryglænet ikke låst.

Advarsel

Kontroller, at ryglæn og nakkestøtter på bagsædet er sikkert låst efter opslåning.

Nakkestøtten på yderpladserne skal altid være slået op, når der sidder en passager på en bagsædeplads.

Elektrisk foldning af bagsædets ydre nakkestøtter*

P3-1246-V60/V60H/V70/XC70 Electrically folding the outer rear head restraints

Fjernbetjeningen skal stå i nøgleposition II.

Tryk knappen ind for at slå bagsædets yderste nakkestøtter ned for at forbedre udsynet bagud.

Advarsel

Slå ikke de ydre nakkestøtter ned, hvis der er passagerer på en af bagsædets yderpladser.

Før nakkestøtten manuelt tilbage, indtil der høres et klik.

Advarsel

Nakkestøtterne skal være i låst stilling efter opslåning.


Hjalp dette?