Bluetooth handsfree-telefon

Bluetooth® handsfree telefon - lydindstillinger

Opdateret 7/23/2018

Det er muligt at justere lydstyrken for opkaldet, lydanlæggets lydstyrke og ringestyrken.

Opkaldslydstyrke

Opkaldslydstyrken kan kun ændres under igangværende opkald. Brug knapperne på rattet, eller drej VOL-knappen.

Lydanlæggets lydstyrke

Så længe der ikke er et opkald i gang, reguleres lydanlæggets lydstyrke som sædvanligt ved at dreje VOL.

Hvis en lydkilde er aktiv ved indkommende opkald, dæmpes den automatisk.

Ringestyrke

Ringestyrken kan ændres ved at trykke på SOUND-knappen, dreje TUNE til Lydstyrke ringesignal, og trykke på OK/MENU. Juster ringestyrken ved at dreje TUNE, og gem indstillingen med OK/MENU.

Ringesignaler

Handsfree-funktionens indbyggede ringetone bruges ved indkommende opkald.

Note

For nogle mobiltelefoner gælder, at den tilsluttede mobiltelefons ringetone ikke slås fra, og den anvendes så samtidig med handsfree-systemets indbyggede signal.


Hjalp dette?